Τετάρτη 23 Μαΐου 16:15      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΕΛΠΕ: Ξεκινούν οι γεωφυσικές έρευνες για πετρέλαιο στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου

ΕΛΠΕ: Ξεκινούν οι γεωφυσικές έρευνες για πετρέλαιο στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού ΚόλπουΣτα πλαίσια των συμβατικών δεσμεύσεων που καθορίζονται από την Σύμβαση Μίσθωσης της περιοχής του Δ. Πατραϊκού Κόλπου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του επιχειρηματικού σχήματος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΕ (50 %, διαχειριστής), και Edison International (50%) θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές έρευνες στον Δυτικό Πατραϊκό κόλπο. Στόχος αυτών των ερευνών είναι η κατανόηση του γενικότερου γεωλογικού μοντέλου της ευρύτερης περιοχής και η αναλυτική χαρτογράφηση των δομών του υπεδάφους στην περιοχή του Δ. Πατραϊκού κόλπου.
Μετά από διεθνή διαγωνισμό, τις γεωφυσικές έρευνες θα διεξάγει η Dolphin Geophysical UK, υπό τη συνεχή επίβλεψη της ΕΛΠΕ. Οι γεωφυσικές καταγραφές θα πραγματοποιηθούν από το ερευνητικό σκάφος Polar Empress (νεότευκτο Μάρτιος 2015) εφαρμόζοντας τις πλέον νέες σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον, με πλήρη σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους.
Το ερευνητικό σκάφος είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό (καλώδια καταγραφής συμπαγούς μορφής που αποκλείουν την έστω και τυχαία μόλυνση του περιβάλλοντος, καλύμματα στις ηχητικές πηγές για προστασία της θαλάσσιας χελώνας, κλειστό σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων το οποίο θα στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, αποφεύγοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον κα).
Οι γεωφυσικές καταγραφές εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου 40 ημέρες και θα ακολουθήσει για διάρκεια 12 μηνών η ηλεκτρονική επεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων με εξειδικευμένα προγράμματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν τα μέγιστα για τον εντοπισμό πετρελαιοπιθανών γεωλογικών δομών οι οποίες θα μελετηθούν σε βάθος. Στη συνέχεια θα γίνουν αναλυτικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες για τη λήψη αποφάσεων με αυστηρά επιχειρηματικά, επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο την πραγματοποίηση γεωτρήσεων (2018 - 2019) ευελπιστώντας σε ανακάλυψη υδρογονανθράκων.
H ΕΛΠΕ εκπόνησε και εφαρμόζει ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης, που εγκρίθηκε από το Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας των θαλασσίων ειδών της περιοχής έρευνας, υλοποιώντας πλήρως τόσο την συνθήκη «ACCOBAMS» όσο και τις κατευθύνσεις της Μικτής Επιτροπής Διατήρησης της Φύσης (JNCC) για την προστασία των κητωδών (π.χ. συνεχής 24ωρη παρατήρηση από διεθνείς έμπειρους παρατηρητές ζωνών προστασίας 750μ με άμεση διακοπή εργασιών όταν παρατηρηθούν κητώδη, πρωτόκολλο ελεγχόμενης σταδιακής έναρξης εργασιών, συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση τιμών ακουστικής στάθμης ευαίσθητων ζωνών κλπ)
Τέλος, προβλέπονται δράσεις για την εξασφάλιση συμβατότητας με τις υφιστάμενες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ιδίως η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, σε αγαστή συνεννόηση και συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς παρέχοντας τους πλήρη στοιχεία των κινήσεων των ερευνητικών σκαφών.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:15:05]