Τετάρτη 23 Μαΐου 12:20      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το ζήτημα της αποτέφρωσης των νεκρών

Το ζήτημα της αποτέφρωσης των νεκρώνΗ Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) αποτελεί θεσμικά αποτυπωμένη βούληση της ελληνικής πολιτείας ήδη από το 2006 οπότε και το θέμα ρυθμίσεως για πρώτη φορά νομοθετικά με το άρθρο 35 του Ν. 3448/2006 (Α 57). Ακολούθησαν τα ΠΔ 31/2009 (Α 49) και η ΚΥΑ 20232/2010 (Β 745/2010).Εντούτοις κανένα ανάλογο Κέντρο δεν έχει λειτουργήσει ακόμη στην ελληνική επικράτεια, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων τεχνικού χαρακτήρα, τα οποία έγινε προσπάθεια να αντιμετωπισθούν έως σήμερα με αποσπασματικές ρυθμίσεις. Φυσικά είναι αδιαμφισβήτητο, σεβαστό και θεμελιώδες το δικαίωμα καθενός να διαθέτει μετά θάνατον το σώμα του σύμφωνα με τις θρησκευτικές, κοσμοθεωρητικές και ιδεολογικές του αντιλήψεις ως αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος στον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2&1 Σ), της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 Σ), του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση (άρθρο 4&1 Σ) και του δικαιώματος στην προστασία της προσωπικότητος, της τιμής και της ελευθερίας ανεξαρτήτως πεποιθήσεων (άρθρο 5&1 και 2Σ).
Αρθρο 35 του Ν. 3448/2006 ΦΕΚ 57/15-3-2006
1.Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν την μετά θάνατον αποτέφρωση.
2.Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του, ή αντίστοιχη δήλωση των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τέταρτο βαθμό κατά σειρά τάξεως. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συγγενών που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον εισαγγελέα στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός.
3.Η άδεια αποτέφρωσης χορηγείται από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου λειτουργεί το Κέντρο στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση.
4.Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι χώροι δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, οι όροι και ο έλεγχος λειτουργίας τους καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις αποτέφρωσης.
Την άρνησή της για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίων στα ενοριακά κοιμητήρια διετύπωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σχετικά με το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών όπως αυτό αναφέρεται στα άρθρα 48 και 49 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», απεφάσισε ν΄αποστείλει έγγραφο στην Κυβέρνηση στο οποίο θα επισημαίνεται ότι στα Ενοριακά Κοιμητήρια δε δέχεται να υπάρχει αποτεφρωτήριο και ότι την απόφαση για την καύση ή την ταφή του σώματος, πρέπει να λαμβάνει ο εκλιπών ων εν ζωή και όχι οι συγγενείς του.
Η καύση των νεκρών αντιβαίνει εις τα δόγματα της Εκκλησίας.
«Η Εκκλησία γνωρίζει και συνιστά ως μοναδικό τρόπο αποσυνθέσεως του νεκρού σώματος την ταφή σύμφωνα με την αγία διδασκαλία της και την από αιώνων παράδοσή της «Εγκύκλιος 2734/273-2002 της Διαρκούς Ι.Σ.Ε.Ε. Η Εκκλησία μας δεν έχει αντίρρηση για την καύση των νεκρών για τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους».
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος τονίζει ότι «το σώμα αποτελεί ναό του Αγίου Πνεύματος, εικόνισμα της αθανάτου ψυχής και προβολή της αιωνιότητος σ΄αυτόν τον κόσμο. Η καύση του σώματος αποτελεί εικονοκλαστική πράξη και προσβάλλει την πίστη στην αιωνιότητα της Εκκλησίας. Η διαδικασία της φθοράς του σώματος πρέπει να είναι πάντα φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Η φύση αναλαμβάνει τη φθορά του σώματος. Η εμπειρία της Εκκλησίας που προέρχεται από την τιμή των αγίων λειψάνων πείθει ότι τα λείψανα πνευματικώς ζουν. Η ταφή αποτελεί για την Εκκλησία αιώνια αξία. Η καύση είναι καθαρά, μηδενιστική στον χαρακτήρα της. Καύση σημαίνει τέλος του ανθρώπου.Τ αφή σημαίνει ελπίδα και προσδοκία Αναστάσεως».
Η ΔΙΣ με την υπ΄αριθμ. 2959/29-10-2014 σχετική εγκύκλιό της «περί των κανονικών συνεπειών της καύσεως νεκρών», επισημαίνει τις αυστηρές συνέπειες της παρεκκλίσεως από τον ορθόδοξο τρόπο ταφής. Διακηρύσσει ότι «Τούτο κύημα του συγχρόνου μηδενιστικού τρόπου ζωής και της τάσεως προς αποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχής και εκφάνσεως της ζωής του ανθρώπου, αποτελεί εκ προοιμείου καταστρατήγηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων του κεκοιμημένου μέλους της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη της την αποτέφρωση του σώματος, διότι αυτό είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Προς αποφυγή οιασδήποτε θεολογικής κανονικής και ανθρωπολογικής εκτροπής, απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων και διακρίβωση της οικείας βουλήσεως του κεκοιμημένου και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων του. Εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένως οικειοθελώς εδήλωσε την επιθυμία περί καύσεως του σώματός του, δηλώνει την αυτονόμησή του και ως εκ τούτου δεν τελείται Νεκρώσιμος Ακολουθία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αυτού. Παρά ταύτα επαφίεται στην κρίση του οικείου Μητροπολίτου η τέλεση απλού τρισαγίου». Συνεπώς ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:20:53]