Σάββατο 26 Μαΐου 18:55      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εγκρίθηκαν 67 εκ. ευρώ για την Πατρών-Πύργου

Εγκρίθηκαν 67 εκ. ευρώ για την Πατρών-ΠύργουΣτην έγκριση ποσού ύψους 67,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το υπουργείο Υποδομών για την κατασκευή της Πατρών-Πύργου. Η δημοπράτηση θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο Χρήστος Σπίρτζης, για το πρώτο τμήμα από Πύργο μέχρι Δουνέικα.
Ωστόσο, αναφέρεται στην ίδια απόφαση ότι η «προϊσταμένη αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας πριν την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου από την ΕΕ».
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μελέτης που έχει συνταχθεί, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι 67.200.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:
>Δαπάνη Εργασιών41.097.807,97 €
>Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 7.397.605,43 €
>Απρόβλεπτα (ποσοστό 9%)4.364.587,21 €
>Απολογιστικά +.ΓΕ&ΟΕ (Για την εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων και δίκτυα ΟΚΩ) 424.800,00 €
>Μελέτες 150.000,00 €
>Αναθεώρηση 1.199.345,73 €
>Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 12.565.853,66 €.
Η πίστωση διατίθεται σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100044 της ΣΑΕ 071 για τη δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 1 Δουνέικα - Πύργος (ΧΘ66+360-ΧΘ74+500)».
Η τεχνική περιγραφή του έργου στο τμήμα από Πύργο μέχρι Δουνέικα περιλαμβάνει τα εξής έργα:
1. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος στο τμήμα από ΧΘ66+360 μέχρι ΧΘ74+500, μήκους 8,14 χλμ, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη
2. Ανισόπεδος Κόμβος Πύργου (ΧΘ73+843)
3. Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι
4. Λοιπά συνοδά έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης - περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων
άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ.
5. Εργασίες πρασίνου
6. Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:55:58]