Δευτέρα 21 Μαΐου 06:25      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


FOODING: Κατάθεση ιδεών για το καλάθι αγροτικών προϊόντων

FOODING: Κατάθεση ιδεών για το καλάθι αγροτικών προϊόντωνΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προσκαλεί όλους τους νέoυς και τις νέες με ενδιαφέρον στον αγρο-διατροφικό τομέα να υποβάλλουν τις ιδέες τους σχετικά με τις εφαρμογές καινοτομίας στις μεθόδους καλλιέργειας, τυποποίησης, πιστοποίησης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων που εντάσσονται στο καλάθι του FOODING: Φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, λάδι και όσπρια. Η επιλογή των προϊόντων έχει προσδιοριστεί με βάση την προστιθέμενη αξία τους στην μεσογειακή διατροφή.
Το έργο FOODING θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας των παραδοσιακών προϊόντων και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους στη μεσογειακή διατροφή.
Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.foodingproject.eu «ανοίγουμε» ένα παράθυρο επικοινωνίας και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, από όποιον χώρο και αν προέρχονται να υποβάλουν τις ιδέες τους. Ιδέες γίνονται δεκτές σε όλο το φάσμα αναφοράς (είτε σχετίζονται με την παραγωγή, είτε με την διαχείριση, είτε με την προώθηση), όσο ώριμες και αν είναι.
Κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την σελίδα του έργου, πραγματοποιεί εγγραφή και στη συνέχεια ως πιστοποιημένος χρήστης συμπληρώνει τη σχετική φόρμα. Μας αρκεί η ιδέα για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τον τρόπο και την διαδικασία που θα περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.
Στην Δυτική Ελλάδα, η θερμοκοιτίδα που θα υποδεχθεί τις καινοτόμες ιδέες επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών (www.psp.org.gr). Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους υποτρόφους της θερμοκοιτίδας περιλαμβάνουν συμβουλευτική, εφαρμογή ΤΠΕ, business plans, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις, δικτύωση με χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτές, κ.α.
Στο FOODING συμμετέχουν: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Ηπείρου, Επιμελητήριο Αχαΐας, Περιφέρεια της Απουλίας - Τμήμα Γεωργίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, Επαρχία Φότζια, Επαρχία Τάραντο, ενώ επίσης θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, κ.α.
Το FOODING συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Ιταλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013".
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:25:03]