Σάββατο 26 Μαΐου 13:19      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ενημερωτική εκδήλωση για τα Περιβαλλοντικά Πάρκα και τον αειφόρο τουρισμό

Ενημερωτική εκδήλωση για τα Περιβαλλοντικά Πάρκα και τον αειφόρο τουρισμόTo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισμού: Βήματα για τη διαδικασία Πιστοποίησης των Προστατευόμενων Περιοχών» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ENVIRONMENTAL PARK την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα).
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό (European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas - ECST) είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που οδηγεί σε μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση η οποία εκφράζει και προωθεί την πρακτική εφαρμογή της έννοιας «αειφόρος ανάπτυξη». Το δίκτυο ECST συντονίζεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων (EUROPARC FEDERATION) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδεών και εμπειριών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού.
Η ένταξη μίας περιοχής στην Ευρωπαϊκή Χάρτα ECST αποτελεί μία διεθνή αναγνώριση και επιβράβευση καθώς συνεπάγεται αυτόματα πως η εν λόγω περιοχή πληροί μία σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, έχει καταγράψει και αξιολογήσει τις ανάγκες της και εφαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο δράσης που συνδέεται άρρηκτα με την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξή της. Εκτός όμως από επιβράβευση, η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό είναι μία ουσιαστική διμερής δέσμευση για την εφαρμογή μιας τοπικής στρατηγικής για τον «αειφόρο τουρισμό».
Θεμελιώδης στόχος του έργου ENVIRONMENTAL PARK στην Δυτική Ελλάδα είναι η ένταξη της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού - Βουραϊκού και ειδικά της Λίμνης Τσιβλού στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισμού. Η διεθνής αυτή αναγνώριση και επιβράβευση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αξία και την θέση της περιοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Οι τοποθετήσεις της Ημερίδας αφορούν στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας ECST, τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης, αλλά και τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις προστατευόμενες περιοχής της Ευρώπης. Στους εισηγητές του Συνεδρίου περιλαμβάνονται εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από την Ελλάδα, μελετητές, στελέχη των εταίρων του δικτύου ENVIRONMENTAL PARK, κ. α.
Το πρόγραμμα ENVIRONMENTAL PARK συγχρηματοδοτείται από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013». Σε αυτό συμμετέχουν τρεις (3) Ιταλοί και τρεις (3) Έλληνες εταίροι: Επαρχία Lecce (leader partner), Επαρχία Brindisi, Μητροπολιτική Περιοχή του Bari, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:19:21]