Παρασκευή 25 Μαΐου 04:38      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δείτε τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δείτε τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για νοικοκυριά και επιχειρήσειςΔιευρύνεται η βάση των δικαιούχων του ειδικού κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΥΑΠ, με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η ΔΕΥΑΠ τη νέα χρονιά, αλλά και για τα έργα που περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα.

Όπως ανακοινώνεται:

-Απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος τα δημόσια σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες.

-Μειώνονται από 100, στα 50 ευρώ οι εκκενώσεις λυμάτων.

Αυτά γίνονται, παρά το γεγονός ότι η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους κανόνες και περιορισμούς της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ.

Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται η υποχρέωση τα έσοδα Ύδρευσης και Αποχέτευσης να καλύπτουν το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, δηλαδή δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης δικτύων, απόσβεσης εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων.

Τα έσοδα πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, ώστε να δημιουργείται αποθεματικό το οποίο θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή έργων .

Η παντελής έλλειψη χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και η αντιμετώπιση της ΔΕΥΑ ως επιχείρηση έχει τη σφραγίδα των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων, είναι μέρος της προωθούμενης διάλυσης των υπηρεσιών των Δήμων, ώστε να παραδοθούν σαν φιλέτα στο μεγάλο κεφάλαιο. Η ιδιωτικοποίηση που προωθείται θα οδηγήσει σε νέες δραματικές αυξήσεις των τιμολογίων λαϊκής κατανάλωσης, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο και αξιοποίηση του νερού με γνώμονα την κερδοφορία μονοπωλιακών ομίλων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

Οι ΔΕΥΑ θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται με 26%. Αποτέλεσμα για τη ΔΕΥΑΠ; 360.000,00 ευρώ να αποδοθούν ως φόρος εισοδήματος!!!
Την τιμολόγηση από τη ΔΕΗ του ηλεκτρικού ρεύματος με το οικιακό τιμολόγιο, για μια ενεργοβόρα επιχείρηση, από τις μεγαλύτερες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σε εξευτελιστικές τιμές το ρεύμα στους βιομηχάνους. Αποτέλεσμα; Διαφορά μεταξύ βιομηχανικού και οικιακού τιμολογίου 700.000,00 ευρώ περίπου που αποδίδεται ως ''δώρο'' στη ΔΕΗ.
Τη δραστική μείωση του προσωπικού από 258 το 2008 σε 143 με την απαγόρευση των προσλήψεων και αυτών ακόμα των 34 που έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2009 και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα στις θέσεις τους.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη:

Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/1980
Οι επισημάνσεις της έκθεσης Ορκωτών Λογιστών
Τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 16/19 - 8 - 2010 του Υπουργείου Εσωτερικών περι ''Υπολογισμού Χρεώσεων Ύδρευσης''
Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3852/2010
Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4071/2012

Τα παραπάνω μπαίνουν εμπόδιο στο να καλυφθούν οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας σε ποιοτικό και φθηνό νερό, το μετατρέπουν από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα. Παρόλα αυτά ως δημοτική αρχή συνεχίζουμε να εξαντλούμε ότι περιθώρια υπάρχουν ώστε να παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις, με μείωση της τιμής του νερού και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων. Ήδη η ΔΕΥΑΠ εφήρμοσε την τιμολογιακή πολιτική του 2015 με την οποία:

1) Δημιουργήθηκε νέα κλίμακα για καταναλώσεις από 21-40 κ.μ. στην περιοχή του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Πατρέων και μείωση κατά ποσοστό 25% στις δυο πρώτες κλίμακες τιμολόγησης (0 και 1) στην περιοχή αυτή, στις οποίες υπάγονταν και οφείλονταν 110.000 υδρόμετρα εκ των οποίων 72.000 υδρόμετρα καταναλώνουν έως 40 m3/τετράμηνο.

2) Αυξήθηκαν οι κλίμακες τιμολόγησης 4-8 (για μεγάλες καταναλώσεις) δηλ. από 94 κ.μ. και άνω κατά 40% στις οποίες υπάγονται 10.000 υδρόμετρα.

3) Μειώθηκαν κατά 40% (και για τις κλίμακες 1 έως και 4 επί των τιμών που ισχύουν για τον πρώην Δήμο Μεσσάτιδος) για τις περιοχές του Δ.Δ. Σαραβαλίου.

4) Αυξήθηκαν οι κλίμακες τιμολόγησης 5-8 (για μεγάλες καταναλώσεις) δηλ. από 134 κ.μ. /τετράμηνο για τις περιοχές των Δήμων Ρίου, Παραλίας, Μεσσάτιδος και Βραχνείκων προ «Καλλικράτη» κατά 10% στην κλίμακα 5 και κατά 40% στις κλίμακες 6 έως 8.

5) Διευρύνθηκε η βάση των δικαιούχων του ειδικού τιμολογίου για κοινωνικές κατηγορίες με οξυμένα προβλήματα, που οξύνει παραπέρα η αντιλαϊκή πολιτική, με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και θέσπιση εκπτώσεων στις χρεώσεις για τα βυτία λυμάτων και νερού για όλες τις ευπαθείς ομάδες. Έχουν θεσπιστεί ειδικά τιμολόγια για : α) οικογένειες Πολυτέκνων-Τριτέκνων και Μονογονεϊκές οικογένειες, β) ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, και γ) εγγεγραμμένους στην Τράπεζα Τροφίμων του Δ. Πατρέων και στην δομή παροχής συσσιτίου του Δήμου Πατρέων.

6) Μειώθηκε κατά 50% του τέλους κατανάλωσης με ενιαία τιμή 0,2€/κ.μ. για φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς.

7) Μειώθηκαν τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης : α) για τις κατοικίες και για τις δυο πρώτες κλίμακες κατά 15% και τις υπόλοιπες 8%, β) για τους επαγγελματικούς χώρους για όλες τις κλίμακες κατά 8%, γ) για βιοτεχνικούς-βιομηχανικούς χώρους για όλες τις κλίμακες κατά 5%.

8) Μειώθηκε η δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωση) για ύδρευση και αποχέτευση κατά 10%.

9) Μειώθηκε το τέλος επανασύνδεσης κατά 33% και διαμορφώθηκε στα12€

10) Μειώθηκε ης συμμετοχή κατόπιν αιτήματος επίσπευσης από 25% σε 10% για 100m δικτύου, σε 15% για 150m και παραμένει 25% από 150m και μέχρι 250m.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν, μέσα στο 2015, να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε την λαϊκή οικογένεια, από ποσό 1.500.000 ευρώ περίπου από τη μείωση της τιμής του νερού στους καταναλωτές του πρώην Δήμου Πατρέων.

Ποσό 500.000 ευρώ περίπου ήταν η ελάφρυνση από την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου στις κοινωνικές κατηγορίες με οξυμένα προβλήματα. Σε σύνολο 2550 οικογενειών, το 2015 εντάχτηκαν 1450 οι οποίοι προσήλθαν στη ΔΕΥΑΠ μετά τις προειδοποιητικές διακοπές που έγιναν.

Ποσό 30.000 ευρώ διατέθηκε στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου για τις ανάγκες της Τράπεζας Τροφίμων και του Προγράμματος Παροχής Δεκατιανού σε υποσιτιζόμενους μαθητές.

Ποσό ....... ευρώ από μείωση των οφειλών των Δημοσίων Σχολείων.

Το προηγούμενο χρόνο η ΔΕΥΑΠ αντικατέστησε τις διακοπές νερού ως μέσο πίεσης για εξόφληση των λογαριασμών με τις προειδοποιητικές διακοπές ως μέσο προσέγγισης με τους καταναλωτές, ώστε να επωφεληθούν από την πολιτική διακανονισμού που έχει θεσπίσει η ΔΕΥΑΠ, και κυρίως για να ενημερωθούν εκατοντάδες συμπολίτες μας για να μπορέσουν να ενταχθούν στα ειδικά τιμολόγια κοινωνικές κατηγορίες με οξυμένα προβλήματα.

Κανένας καταναλωτής δεν έχει μείνει χωρίς νερό πάνω από μερικές ώρες.

Με την εμπειρία που αποκτήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των φορέων της πόλης, αλλά και των πολιτών και κυρίως τη βαθιά οικονομική κρίση, τις συνέπειες της οποίας βιώνει ο ελληνικός λαός και με μεγαλύτερη ένταση η λαϊκή οικογένεια, καταλήξαμε στην τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2016.

Με την παρούσα τιμολογιακή πολιτική εξαντλούμε ότι περιθώρια έχουμε για να πάρουν μια ανάσα κυρίως οι δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου για κοινωνικές κατηγορίες με οξυμένα προβλήματα με διεύρυνση της βάσης και των εισοδηματικών κριτηρίων.

Επίσης, με το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2016, στοχεύουμε στη βελτίωση υδροδοτήσεως περιοχών με χρονίζοντα προβλήματα υδροδότησης, καθώς και στην καλύτερη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Βασικά σημεία της τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν:

Η διατήρηση της τετράμηνης καταμέτρησης των ενδείξεων, με έκδοση δίμηνων έναντι λογαριασμών οι οποίοι θα συμψηφίζονται στον εκκαθαριστικό.

Διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων του ειδικού τιμολογίου των κοινωνικών κατηγοριών με οξυμένα προβλήματα με την ένταξη οικογενειών - δικαιούχων του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής και αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Απαλλαγή από το ειδικό τέλος για τα Δημόσια Σχολεία και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2016.

Πενταετές Πρόγραμμα Κατασκευής Έργων (2016 - 2020)

Δημιουργία νέας κλίμακας για καταναλώσεις από 21 - 40 κ.μ. με τέλος 0,20 €/κ.μ. αντί του 0,25 €/κ.μ. στις περιοχές των πρώην Δήμων Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων, προς αναλογία με τις κλίμακες του πρώην Δήμου Πατρέων.

Αύξηση του πάγιου τέλους κατά 1€ (από 6€ σε 7€) στις περιοχές των πρώην Δήμων Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων.

Αύξηση των εκπτώσεων στο τέλος κατανάλωσης κατά 10% (40% από 30%) και του οικογενειακού εισοδήματος κατά 5.000 € (25.000€ από 20.000 €) για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, και μονογονεϊκές οικογένειες.

Αύξηση των εκπτώσεων στο τέλος κατανάλωσης κατά 10% (60% από 50%) και του οικογενειακού εισοδήματος κατά 5.000 € (20.000 € από 15.000 €) για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων.

Διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων εγγεγραμμένων στη Τράπεζα Τροφίμων, με ένταξη των δικαιούχων του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής με ατέλεια για κατανάλωση 120 m3/τετράμηνο.


Για το 2016 προτείνεται:
Προβλέπεται ότι για το 2016 να ωφεληθούν περίπου 6.000 οικογένειες των παραπάνω ομάδων, διαθέτοντας η ΔΕΥΑΠ το ποσό των 1.250.000 € περίπου ως επιστροφή του παραπάνω ποσού στην κοινωνία της πόλης

Αύξηση της έκπτωσης στο τέλος κατανάλωσης κατά 20% (60% από 40%) για το Δήμο Πατρέων και τα Ν.Π.Δ. Πατρέων.

Για περιοχές χωρίς υδρόμετρα (τεκμαρτή κατανάλωση) το πάγιο τέλος διαμορφώνεται σε 7€/δίμηνο από 16 €/ τετράμηνο.

Απαλλαγή από το ειδικό τέλος του Ν. 1069/1980 των Δημοσίων Σχολείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.. Προβλέπεται όφελος των παραπάνω υπηρεσιών 180.000 € περίπου.

Για δαπάνες επέκτασης - μετατόπισης δικτύου ύδρευσης η συμμετοχή του αιτούντα - επισπεύδοντα διαμορφώνεται σε:

Για μήκος έως 100 m Συμμετοχή 10%

Για μήκος 101 - 150 m Συμμετοχή 15%

Για μήκος 151 - 250 m Συμμετοχή 25%

Για μήκος πάνω απο 250 m το ποσοστό συμμετοχής θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ

Για δαπάνες επέκτασης δικτύου αποχέτευσης η συμμετοχή του αιτούντα - επισπεύδοντα διαμορφώνεται σε:

Για μήκος έως 100 m Συμμετοχή 10%

Για μήκος 101 - 150 m Συμμετοχή 15%

Για μήκος 151 - 250 m Συμμετοχή 25%

Για μήκος πάνω απο 250 m το ποσοστό συμμετοχής θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ

Για την εκκένωση βόθρου λυμάτων η χρέωση διαμορφώνεται σε 50 €/εκκένωση από 100 €/εκκένωση.

Παραμένουν οι μειώσεις και τα αντίστοιχα τιμολόγια που διαμορφώθηκαν με την τιμολογιακή πολιτική του 2015.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα προβλέπονται επεμβάσεις στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, ώστε να αμβλυνθούν χρονίζοντα προβλήματα υδροδότησης και να βελτιωθούν τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Ύδρευση

Έργα βελτίωσης και συντήρησης των πηγών υδροδότησης της πόλης.
Έργα αντικατάστασης προβληματικών δικτύων για μείωση των διαρροών και παράνομων συνδέσεων.
Έργα μετατόπισης υδρομέτρων από τους εσωτερικούς χώρους των ιδιοκτησιών στα πεζοδρόμια.
Επεμβάσεις σε περιοχές με χρονίζοντα προβλήματα υδροδότησης (Κρύα Ιτεών, Οβρυά, Θέα, Ρωμανού και Πιτίτσα)

Είναι η αρχή μιας δύσκολης και χρονοβόρας προσπάθειας που εκτός των άλλων αποσκοπεί στην μείωση του μη τιμολογούμενου νερού ώστε να εξασφαλιστεί αφ' ενός η επάρκεια του νερού υδροδοτήσεως, αλλά και η μείωση της τιμής παραγωγής του.

Ευελπιστούμε το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού να πλησιάσει το ανώτερο παραδεκτό ποσοστό του 30% όταν σήμερα για την περιοχή του προ ''Καλλικράτη'' Δήμου Πατρέων το μη τιμολογούμενο νερό αποτελεί το 53% του παραγόμενου και για τις περιοχές των πρό ''Καλλικράτη'' Δήμων Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων αποτελεί το 80%.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Προβλέπονται επεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης με την ανακατασκευή των φρεατίων εκτροπής στο κέντρο της πόλης και στους αγωγούς λυμάτων της Παραλίας Πατρών, ώστε να σταματήσουν οι εισροές ποσοτήτων θαλασσινού νερού στα δίκτυα λυμάτων, τα οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων και κυρίως στη λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Κατασκευάζεται αγωγός ομβρίων στην οδό Γεροκωστοπούλου για την αποφόρτιση της περιοχής του κέντρου της Πάτρας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προβλέπονται έργα απόσμισης στους χώρους εισόδου των λυμάτων και τα κανάλια μεταφοράς με την κατασκευή αεροστεγών καλυμμάτων. Συνεχίζονται τα έργα συντήρησης κα βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Δεσμεύεται στον προϋπολογισμό ποσό 400.000 € για δημιουργία ελεύθερης ζώνης.

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ (2016 - 2020)

Η ΔΕΥΑΠ προγραμματίζει την κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, αλλά και από ίδιους πόρους με τα οποία χιλιάδες νοικοκυριά θα απαλλαγούν από βόθρους, θα εξασφαλιστεί η καθαρότητα των ακτών και θα παρέχεται άφθονο και άριστης ποιότητας νερό στους πολίτες.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ Προτεραιότητας (Δεμένικα, Μιντιλόγλι, Ροΐτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα).

Επέκταση Εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού.

Αποχέτευση λυμάτων Προαστείου - Μποζαϊτίκων (υποζώνης α2.2. - α2.3.).

Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών υποζωνών α6 και α7 πόλεως Πατρών (από Παπαφλέσσα έως Γλαύκο και από Σολωμού έως Παραλία).
Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης α2.5 (Κανελλοπούλου - Αυστραλίας - Ευήνου - Πλαζ).
Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης α3β (Έξω Αγυιά).
Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Ακταίου.
Λειτουργικές επεμβάσεις στο δίκτυο Αποχέτευσης.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Κατασκευή δεξαμενής καθαρού νερού στο ΕΕΚΝ στο Ριγανόκαμπο.
Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης (περιοχές των προ ''Καλλικράτη'' Δήμων Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων).
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Νοτιοανατολικής Πάτρας.
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ρίου, Ακταίου, Αγ. Βασιλείου, ενοποίηση δικτύων
Φράγμα Πείρου - Παραπείρου.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε :

Την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών έργων εξασφάλισης της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης του φθηνού, καθαρού νερού, χωρίς ΣΔΙΤ, από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.
Την τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο.
Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα. Άμεσα να προσληφθούν οι 34 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [04:38:51]