Παρασκευή 25 Μαΐου 16:11      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η απολογία του Δημητρίου Γούναρη στη δίκη των έξι

Η απολογία του Δημητρίου Γούναρη στη δίκη των έξιΗ δίκη των έξι και η εκτέλεσή των με συνοπτικές διαδικασίες αποτελεί ένα από τα τραγικότερα πολιτικά γεγονότα του 20ού αιώνα. Και τούτο διότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η δίκη έδειχναν ότι η απόφαση για την εκτέλεση των έξι ήταν προαποφασισμένη και απέβλεπε στην ικανοποίηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Βέβαια, η κοινή γνώμη αρχικώς ήταν διχασμένη, επηρεασμένη από το πολιτικό κλίμα της εποχής, διότι και την περίοδο εκείνη εξακολουθούσε να υπάρχει ο διχασμός μεταξύ Βενιζελικών και Αντιβενιζελικών ή Βασιλικών και Αντιβασιλικών. Αλλά η αδικία η οποία έγινε με την εκτέλεση των έξι απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και σήμερα την κοινή γνώμη, διότι όλοι πιστεύουν ότι άδικα καταδικάσθηκαν και άδικα εκτελέσθηκαν οι έξι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες ως υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Γι' αυτό πολλοί ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου και την απαλλαγή των κατηγορουμένων από πάσα κατηγορία. Ετσι ικανοποιήθηκε το περί δικαίου αίσθημα του ελληνικού λαού και όλοι οι Ελληνες είναι πλέον ευχαριστημένοι, διότι έστω και καθυστερημένα απεδόθη δικαιοσύνη.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της περιόδου εκείνης είχε παίξει και ο τ. πρωθυπουργός, Δημ. Γούναρης, και γι' αυτό όλοι ανέμεναν με αγωνία την απολογία του ενώπιον του Στρατοδικείου, για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Ομως, ο Δημ. Γούναρης καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης ήταν ασθενής, πάσχων από πνευμονία με υψηλό πυρετό και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η παρουσία του στο Στρατοδικείο. Μάλιστα, σε κάποια φάση της δίκης επεσκέφθη τον Δημήτριο Γούναρη ο συνήγορός του Σ. Σωτηριάδης, στην Κλινική Ασημακοπούλου, όπου ενοσηλεύετο. Εκεί ο Δημ. Γούναρης είπε στον δικηγόρο του: «Είμαι αποφασισμένος να προσέλθω στο Στρατοδικείο και να απολογηθώ». Βέβαια ο δικηγόρος του προσπάθησε να τον αποτρέψει λέγοντάς του: «Τούτο ισοδυναμεί προς αυτοκτονία κ. Πρόεδρε». Και τότε απαντώντας στον δικηγόρο του είπε: «Θέλω να απολογηθώ. Ο ιατρός θα μου κάνει ενέσεις και θα σταθώ. Είναι ανάγκη να ομιλήσω. Πρέπει να εξηγήσω όλα τα σημεία, πρέπει να συντριβεί όλη η κατηγορία». Τελικά, ο Δημήτριος Γούναρης δεν μπόρεσε να εμφανισθεί στο Στρατοδικείο και να απολογηθεί, όπως ο ίδιος ήθελε. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι στις 15 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε από τις φυλακές Αβέρωφ, όπου εκρατείτο, στα γραφεία της Ανακριτικής Επιτροπής, όπου ο στρατηγός Θ. Πάγκαλος του απήγγειλε το κατηγορητήριο, που είχε ο ίδιος κατασκευάσει.
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ορισμένα αποσπάσματα από τη γραπτή απολογία του Δημ. Γούναρη, ο οποίος καταδικάστηκε εις θάνατον αναπολόγητος, διότι ο Θ. Πάγκαλος και τα μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής ζητούσαν το χειρότερο δυνατό, τα κεφάλια των κατηγορουμένων.
Γράφει, λοιπόν, ο Δημ. Γούναρης στο απολογητικό του υπόμνημα: «Υπάρχει μία διάταξις του Συντάγματος, καθ' ην ουδείς στερείται του φυσικού του δικαστού. Υπάρχει ετέρα διάταξις του Συντάγματος, καθ' ην οι υπουργοί δίδουσι ευθύνας προς την Εθνικήν Αντιπροσωπείαν κατά την ωρισμένην διαδικασίαν υπό του ειδικού περί ευθύνης Υπουργών νόμου και αν παραπεμφθώσιν υπ' αυτής δικάζονται υπό του ειδικού δικαστηρίου, του υπό του αυτού νόμου οριζομένου. Υπάρχει τρίτη διάταξις του Συντάγματος, καθ' ην η σύστασις εκτάκτων δικαστηρίων και εκτάκτων επιτροπών απαγορεύεται. Και οι τρεις αυταί διατάξεις του Συντάγματος επαναλαμβανόμεναι εις πάντα τα από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους ψηφισθέντα υπό των Εθνικών Συνελεύσεων Συντάγματα, απολαυούσι πλήρους του κύρους αναμφισβήτητων θεμελιωδών βάσεων του Δημοσίου Δικαίου της Ελλάδος, οίον καθώρισεν αύτη επί γενεάς ομόφωνος η εθνική συνείδησις. Επί πλέον και οι τρεις αυταί διατάξεις κυρούσι θεμελιώδεις αρχάς του Δημοσίου Δικαίου του σύγχρονου πεπολιτισμένου κόσμου, πανταχού αναγνωριζομένας ως απαραίτητους όρους πάσης δικαστικής ενεργείας, ήτις άνευ αυτών δεν δύναται να φέρει τον χαρακτήρα απονομής δικαιοσύνης. Επί τη βάσει των διατάξεων τούτων, επί τη βάσει των δι' αυτών κυρωμένων αρχών του σύγχρονου Δημοσίου Δικαίου, αντιλέγω κατά του δικαίου βασίμου της απαγγελίας εναντίον μου κατηγορίας υπό της υπό την υμετέραν Προεδρείαν Επιτροπής και επιφυλάττομαι πάσης περαιτέρω αντιτάξεως της αντιρρήσεώς μου ταύτης».
Βέβαια ανέφερα μόνον την πρώτη παράγραφο από την ιστορική απολογία του Δημητρίου Γούναρη, διότι ελλείψει χώρου δεν μπορούσα να αναφέρω περισσότερα από τις 67 σελίδες που ήταν η απολογία αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα.
Αξίζει όμως να διαβασθεί ολόκληρη η απολογία του, διότι αποτελεί μνημείο για την πολιτική και νομική ιστορία του τόπου μας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:11:56]