Κυριακή 20 Μαΐου 17:13      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΤΟΠΣΑ «Ήλιος»: Απασχόληση και εκπαίδευση στο χώρο της ενέργειας

ΤΟΠΣΑ «Ήλιος»: Απασχόληση και εκπαίδευση στο χώρο της ενέργειαςΜε την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου (ΤΟΠΣΑ) «Ήλιος» για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Το ΤΟΠΣΑ υλοποιήθηκε από την ομώνυμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ήλιος», την οποία αποτελούν το Τεχνικό Επιμελητήριο / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο Δήμος Ερυμάνθου, ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, με το συντονισμό της εταιρείας Διαδικασία Α.Ε.
Κεντρικός στόχος του ΤΟΠΣΑ «Ήλιος» που ξεκίνησε το 2013 ήταν η εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων της περιοχής στην κατασκευή εγκαταστάσεων και σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκαν 100 άνεργοι, μηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων, τεχνίτες και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διέθεταν πτυχίο σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ σε τεχνικά αντικείμενα. Μέρος αυτών των ανέργων έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα στην αγορά εργασίας, είτε με την πρόσληψή τους, είτε με την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.
Παράλληλα τα στελέχη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης βρίσκονται στη διάθεση τόσο των ανέργων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όσο και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της ενέργειας για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένης πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, με τη συνεργασία επιστημόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος www.helios-elearning.com, όπου έχει αναρτηθεί ένα επιστημονικά ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή εγχειριδίων και μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι δωρεάν με μια απλή εγγραφή.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:13:24]