Τετάρτη 23 Μαΐου 06:44      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ημερίδα ολοκλήρωσης ΤΟΠΣΑ προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Ημερίδα ολοκλήρωσης ΤΟΠΣΑ προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίαςΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ» και ο Φορέας «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ» ως υπεύθυνος εταίρος της δράσης 13: «Δημοσιότητα - Προβολή», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 377369, διοργανώνουν την τελική ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, Αράτου 21, στην Πάτρα, με θέμα: «Ολοκλήρωση του έργου και αποτελέσματα».
Καλούνται οι ωφελούμενοι από τον Δήμο Αχαΐας, οι τοπικοί επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς της Π.Ε Αχαΐας καθώς και οι επιχειρήσεις, φορείς που συμμετέχουν στην εν λόγω Πράξη, να παρευρεθούν.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, οι επιπτώσεις του στις ομάδες στόχου και θα αναδειχθεί η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Επίσης θα παρουσιαστούν τα οφέλη της δράσης δικτύωσης και η δυνατότητα ενίσχυσής αυτής για ανάληψη ανάλογων δράσεων στο μέλλον σχετικά με την ομάδα στόχου του έργου.
Με εκτίμηση,
ΑΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ»Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:44:35]