Τρίτη 22 Μαΐου 11:34      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τελευταία ευκαιρία για τους αμελείς ιδιοκτήτες ακινήτων

Τελευταία ευκαιρία για τους αμελείς ιδιοκτήτες ακινήτωνΤελευταία ευκαιρία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016 έχουν οι πατρινοί ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τα αρχικά κτηματολογικά έγγραφα που έχουν καταθέσει. Αν δεν το κάνουν μέχρι τότε, τα ακίνητά τους θα χαρακτηριστούν «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι συνέπειες της αμέλειας ή της αδιαφορίας θα είναι οδυνηρές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς θα κινδυνεύσουν να τα χάσουν οριστικά. Η Πάτρα ανήκει στην κατηγορία των περιοχών που είχαν ενταχθεί στα δύο πρώτα προγράμματα κτηματογράφησης της περιόδου 1996-98, αλλά οι ιδιοκτήτες τους για άγνωστους λόγους δεν υπέβαλαν δηλώσεις.
Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι αμελείς ιδιοκτήτες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Στο διάστημα που απομένει έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διορθωτική δήλωση. Το είδος του σφάλματος στην αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας (30 Μαρτίου 2016 για τους κατοίκους εσωτερικού, και δύο χρόνια αργότερα για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αμάχητο τεκμήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους, ενώ τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πάτρα θα πρέπει να ελέγξουν έγκαιρα την κατάσταση του ακινήτου τους στο Κτηματολόγιο και να προβούν, εφόσον απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:34:05]