Τετάρτη 25 Απριλίου 17:48      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Δήμος Πατρέων διοργανώνειInfo Day για το «NEBSOC»

Ο Δήμος Πατρέων διοργανώνειInfo Day για το «NEBSOC»Το έργο με τίτλο «Neighborhood Social Planning and Development» και ακρωνύμιο «NEBSOC», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013» κατά 75% από το ΕΤΠΑ (Π.Κ.Π. INTERREG IV Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, με συνολικό προϋπολογισμό 1.323.405,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σκοπός του έργου είναι, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, άνεργοι κλπ.), η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μέσα από μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών.
Στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Πατρέων θα διοργανώσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, Info Day στην Πάτρα στο Συνεδριακό Χώρο της Αγοράς Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12-14 από στις 10π.μ., με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί το έργο.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων εταίρων, Δήμος Πατρέων, Δήμος Μπάρι, ΚΟΔΗΠ και Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Απουλίας.
Στόχος του Info Day είναι η παρουσίαση του έργου το οποίο ολοκληρώνεται τέλη Νοεμβρίου και η σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών ως προς τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετώπισαν στην κοινή τους προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:48:08]