Κυριακή 20 Μαΐου 17:22      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΓΡΟσυνΕΡΓΑΣΙΑ: Μεταποίηση - Τυποποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων

ΑΓΡΟσυνΕΡΓΑΣΙΑ: Μεταποίηση - Τυποποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντωνΗ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με την ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕ- ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΑΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοργανώνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στο Αίγιο εκδήλωση με θέμα «ΑΓΡΟσυνΕΡΓΑΣΙΑ
- Ανάδειξη Επιχειρηματικότητας, Μεταποίηση - Τυποποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων». Η εκδήλωση περιλαμβάνει ενημερωτική Ημερίδα, Θεματικό εργαστή- ριο (workshop) και Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και θα πραγματοποιηθεί στα γρα- φεία της Ένωσης (Κορίνθου 201, Αίγιο) με ώρα έναρξης τις 10.00 π.μ.
Η όλη διοργάνωση αφορά την διαμόρφωση και προώθηση ολοκληρωμένου αγροτου- ριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την ανάδειξη και προβολή των προϊόντων της Αιγιαλείας, και την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής-τυποποίησης μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας κ.α.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε τοπικούς παραγωγούς, εμπόρους, στελέχη αγροτου- ριστικού τομέα, επιχειρηματιών, ανέργων καθώς και σε ανέργους και στον τοπικό πλυθυσμό-καταναλωτές.
Στόχος είναι η προώθηση της αγροδιατροφικής ταυτότητας του ∆ήμου Αιγιαλείας, η ανάδειξη και προβολή των ενδογενών χαρακτηριστικών του, η ενίσχυση της εξω- στρέφειας των τοπικών προϊόντων και η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικό- τητας-οικονομίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης: «∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕ- ΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ∆Ι- ΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: «ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (AGROMOTION)» .

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:22:47]