Τετάρτη 23 Μαΐου 06:39      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ημερίδα για τις «Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και Αγορά Εργασίας»

Ημερίδα για τις «Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και Αγορά Εργασίας»Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «diexodos» πρόκειται να πραγματοποιήσει Ημερίδα με θέμα «Αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης - Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και Αγορά Εργασίας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00.
Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενώ θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της Πράξης αλλά και προτάσεις για την συνέχεια των Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων.
Η Ημερίδα απευθύνεται στο γενικό κοινό, τις επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους, με στόχο την ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και τα εργαλεία που δύναται να αξιοποιηθούν περαιτέρω για την ένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.
Διοργάνωση: Επιμελητήριο Αχαΐας
Φορέας Υλοποίησης: Α.Σ. «diexodos»
Τόπος Υλοποίησης: Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

Το έργο εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:39:04]