Τρίτη 22 Μαΐου 05:41      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η «UnIREN» Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου κατάρτισε 80 ανέργους

Η «UnIREN» Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου κατάρτισε 80 ανέργουςΣτην ολοκλήρωση της βαδίζει η πράξη «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, περιφερειακής ενότητας Αχαΐας» που υλοποιήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια από μια μεγάλη σύμπραξη με συντονιστή το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας- ΚΤΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ. Το έργο στόχευε στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης άνεργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Ερυμάνθου.
Η πράξη υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Προώθησης απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για Άνεργους, Μετανάστες και Ρομά- Unemployed, Immigrants and Roma Employment Network» και διακριτικό τίτλο «UnIREN» και είχε ως εταίρους: (Συντονιστής - Εταίρος) Κ.Τ.Α.Δ.Α. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δήμος Ερυμάνθου, DATA RC - Εταιρεία Μελετών και Συμβούλων, EUROTEAM ΚΕΚ ΑΕ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ερυμάνθου.
Κατά τη διάρκεια του έργου που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, καταρτίστηκαν 80 άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως; Ρομά, Μετανάστες, άτομα άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, οικονομικοί μετανάστες, άτομα με αναπηρία σε θέματα:
• Μέθοδοι παραγωγής τυποποίησης και προώθησης βιολογικών προϊόντων ζωικής και Φυτικής Προέλευσης (2 τμήματα των 20 ωφελουμένων κάθε τμήμα).
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες (1 τμήμα 20 ατόμων).
• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων πωλήσεων στο Λιανικό Εμπόριο. (1 τμήμα 20 ατόμων).
Επιπροσθέτως οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας ή στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτισή-επιμόρφωσή τους.
Στο πλαίσιο της «UnIREN» πραγματοποιήθηκαν ημερίδες και συναντήσεις δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής αφενός για τους στόχους του σχεδίου της πράξης και αφετέρου για τα κίνητρα απασχόλησης ειδικά καταρτισμένων στελεχών.
Παράλληλα δημιουργήθηκε Γραφείο ενημέρωσης (info-desk) στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της ΚΤΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για θέσεις απασχόλησης, επιδοτούμενα προγράμματα, επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, νομικά, εργασιακά και φορολογικά θέματα.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:41:59]