Σάββατο 26 Μαΐου 15:17      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παράταση προθεσμίας για κατοχύρωση θέσης στάθμευσης

Παράταση προθεσμίας για κατοχύρωση θέσης στάθμευσηςΑπό τον Δήμο Πατρέων ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, προκειμένου οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Καραϊσκάκη έως Όθωνος Αμαλίας και Τσαμαδού έως Ζαΐμη, να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και να κατοχυρώσουν δικαίωμα στάθμευσης.
Πρέπει λοιπόν, να προσκομίσουν στο Δήμο έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, από τις 9 το πρωί, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, τα εξής δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία θα φαίνεται η πλήρης (100%) κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή διαμονή τους εντός της προαναφερόμενης ζώνης.
-Δίπλωμα οδήγησης του αιτούντα
-Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η μόνιμη κατοικία
-Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας για τους μισθωτές
-Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης παρά την οδό ή θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης.
-Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα προκύψει πίνακας των αυτοκινήτων που αποκτούν το δικαίωμα, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου η δε χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους θα γίνει με νεώτερη ανακοίνωση μας.
Σημαντικές διευκρινήσεις για την προσέλευση των εξυπηρετούμενων πολιτών: Γραφείο: ισόγειο γραφείο επί της οδού Μαιζώνος 110 (Μαιζώνος και Βότση, έναντι Πρωτοκόλλου )
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:17:54]