Τετάρτη 23 Μαΐου 06:48      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει το πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ" 14/11/2015


Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει το πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ"Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών και η
διευθύντριά του Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη σας ανακοινώνουν την οργάνωση
ημερίδας που θα λάβει χώρα στις 14 Νοεμβρίου (10.00 - 15.00), στο Πολιτιστικό και
Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ: "Πόντος, Καππαδοκία,
Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής".
Βασικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν η συστηματική και
συγκριτική μελέτη τριών μικρασιατικών γλωσσικών ποικιλιών (Ποντιακά,
Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα), οι οποίες αποτελούν τμήμα της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς και απειλούνται με εξαφάνιση. Για το σκοπό αυτό, υπήρξε υπολογιστική
επεξεργασία των διαλεκτικών δεδομένων και ανάπτυξη προϊόντων για την καλύτερη
προβολή και μελέτη τους.
Για την υλοποίηση του προγράμματος εργάστηκαν από κοινού τρεις ερευνητικές
ομάδες: το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών
(υπεύθυνη και διευθύντρια του προγράμματος: Καθ. Αγγελική Ράλλη), το Τμήμα
Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών (υπεύθυνη: Καθ. Ελένη Γαλιώτου) και ο Τομέας
Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ (υπεύθυνος: Αν. Καθ. Νίκος Παντελίδης).
Έγινε συλλογή πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, το οποίο έχει
αρχειοθετηθεί, ψηφιοποιηθεί και οργανωθεί σε ψηφιακή βάση δεδομένων, και πλέον
αποτελεί την αφετηρία για μελλοντική έρευνα αναφορικά με τα Ελληνικά της Μικράς
Ασίας. Το προφορικό υλικό που περιλαμβάνει κυρίως μαγνητοφωνήσεις ομιλητών σε
διαλεκτικούς θύλακες σε Ελλάδα και Τουρκία, ξεπερνά σε διάρκεια τις 180 ώρες και
το γραπτό υλικό τις 2.000.000 λέξεις.
Κατά την εκπόνηση του προγράμματος, προέκυψαν μια σειρά από ερευνητικά
αποτελέσματα, όπως: επισημείωση βιβλιογραφίας 1260 πηγών, δημιουργία
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σπάνιου προφορικού και γραπτού υλικού,
υλοποίηση ενός τριδιαλεκτικού ηλεκτρονικού λεξικού 7500 λημμάτων (στο οποίο
το κοινό θα έχει ελεύθερη πρόσβαση), έκδοση τόμου με τα αποτελέσματα της
έρευνας, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, θεματικούς τόμους και
πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής για τα Ποντιακά, διοργάνωση δύο (δι)ημερίδων, και δημιουργία ιστότοπου
Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους ερευνητές
του προγράμματος.
Το πρόγραμμα της ημερίδας:
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
10:00-10:30 Χαιρετισμός
10:30-11:00 Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών). ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία,
Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής (AMiGre)».
11:00-11:45 Γ. Ξυδόπουλος, Χ. Παπαναγιώτου, Δ. Μελισσαροπούλου, Ε.
Δημελά & Σ. Τσολακίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών). Πολυμεσικό
λεξικό των διαλέκτων του Πόντου, της Καππαδοκίας και του
Αϊβαλιού: Σχεδιασμός και υλοποίηση.
11: 45-12:15 Ε. Γαλιώτου, Ν. Καρανικόλας, Κ. Αθανασάκος & Γ. Κορωνάκης
(ΤΕΙ Αθηνών). Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης
πολυμεσικού τριδιαλεκτικού λεξικού.
12:15-12.35 Μ. Γκιουλέκα (Πανεπιστήμιο Πατρών). Affixoids in Pontic:
παρουσίαση διδακτορικής διατριβής.
12.35-13:00 Διάλειμμα
13.00-13.30 Ν. Παντελίδης (ΕΚΠΑ) & Θ. Μαρκόπουλος (Πανεπιστήμιο
Πατρών). Ένα ψηφιακό σώμα κειμένων για τρεις μικρασιατικές
διαλέκτους.
13.30-13.50 Ν. Κουτσούκος & Μ. Ανδρέου (Πανεπιστήμιο Πατρών). Η
μορφολογική επισημείωση σε σώμα γραπτών και προφορικών
κειμένων.
13.50-14.10 Δ. Παπαζαχαρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών) & Α. Καρασίμος
(Ακαδημία Αθηνών). Οργάνωση και κωδικοποίηση προφορικών
πηγών σε πολυτροπική βάση δεδομένων αιχμής: η περίπτωση του
AMIGRE Corpus.
14:10-14:40 Ν. Καρανικόλας, Ε. Γαλιώτου, Κ. Αθανασάκος & Γ. Κορωνάκης
(ΤΕΙ Αθηνών). Ένα πολυτροπικό σύστημα αρχειοθέτησης και
διαχείρισης γραπτών και προφορικών πηγών μελέτης της γλωσσικής
ποικιλίας.
14:40-15:00 ΣυζήτησηΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:48:17]