Κυριακή 27 Μαΐου 20:59      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Award: Συνέδριο για την αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων

Award: Συνέδριο για την αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτωνΟ Δήμος Ήλιδας διοργανώνει το Τελικό Συνέδριο του έργου AWARD, το τριήμερο 10-12 Νοεμβρίου 2015, στην Αμαλιάδα.
Το έργο AWARD "Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη" (AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development), εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και υλοποιείται με συνεργασία έξι εταίρων (Ιταλία: Πανεπιστήμιο Μπάρι, IFOA, Περιφέρεια Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι (ΒΑΤ), Ένωση Αγροτών Πούλια, Ελλάδα: Δήμος Ήλιδας, Innopolis).
Στόχος του έργου είναι διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη μεθόδων για την οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων.
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ώρες 15:00-21:00 θα διεξαχθούν συνεδρίες που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις δυνατότητες εφαρμογής και εξέλιξής τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

AWARD - Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Contract n° I3.11.03
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
10-12 Νοεμβρίου 2015
Amalias Hotel, Αμαλιάδα
Πρόγραμμα - 1η ημέρα
4η Συνάντηση εταίρων
Συμμετοχή όλων των εταιρών του έργου AWARD
1η ημέρα - Τρίτη 10 Νοεμβρίου
09.00
Εγγραφές των συμμετεχόντων
30 λπτ
09.30
Έναρξη συνεδρίας - Καλωσόρισμα
Διοργανωτής εταίρος (Δήμος Ήλιδας)
10 λπτ
09.40
WP1 - Project Management
Παρουσίαση της γενικής εξέλιξης του έργου και του προγραμματισμού (IFOA)
20 λπτ
10.00
WP3 - Mapping of APW production and flows
Παρουσίαση τελευταίων εξελίξεων-ενημερώσεων (Innopolis)
15 λπτ
10.15
WP4 - Development of APW governance
Ÿ θεσμική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων
Ÿ καθορισμός των στρατηγικών τοπικών σχεδίων
(IFOA / Province of Barletta-Andria-Trani / Δήμος Ήλιδας / Innopolis)
Ÿ κατευθυντήριες γραμμές για γεωργούς σχετικά με τη σωστή χρήση, την υποκατάσταση και τον καθαρισμό των Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων
(Confagricoltura / IFOA / Innopolis / Δήμος Ήλιδας
45 λπτ
11.00
Διάλειμμα για καφέ
30 λπτ
11.30
WP4 - Development of APW governance
Ÿ κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή διαχείριση των Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων (IFOA)
Ÿ κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή τεχνική διαχείριση του σταθμού συλλογής και αποθήκευσης (Province of Barletta-Andria-Trani)
45 λπτ
12.15
WP5- Piloting
Μελέτη σκοπιμότητας για την υλοποίηση σταθμού συλλογής και αποθήκευσης
(Province of Barletta-Andria-Trani / Innopolis)
Πιλοτική δοκιμή (Province of Barletta-Andria-Trani / Δήμος Ήλιδας)
45 λπτ
13.30
Γεύμα
17.15
WP6 - Awareness raising and training & Coffee at Desks
Eυαισθητοποίηση και πληροφόρηση γεωργών, δράσεις κατάρτισης: αποτελέσματα και επόμενες δράσεις (IFOA, Innopolis)
45 λπτ
18.00
Το μέλλον του AWARD: πιθανή χρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων (IFOA)
Ιδέες για τη συνέχιση του AWARD (Contribution by all partners)
60 λπτ
AWARD - Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Contract n° I3.11.03
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
10-12 Νοεμβρίου 2015
Amalias Hotel, Αμαλιάδα
Πρόγραμμα - 2η Ημέρα

4η Συνάντηση εταίρων
Συμμετοχή όλων των εταιρών του έργου AWARD
2η ημέρα - Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Πρωινή συνεδρία
09.00
WP2 - Information and publicity
Ÿ ενημερωτικό δελτίο του έργου
Ÿ τελικό παραδοτέο: προτάσεις και συζήτηση
Ÿ συνέδρια Λήξης στην Ήλιδα και στην επαρχία Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι (Απουλία, Ιταλία)
(IFOA , Municipality of Ilida, Province of BAT)
45 λπτ
09.45
WP1 - Project Management:
Διοικητικά και οικονομικά θέματα:
Ÿ πληρωμές, κατάσταση των εκθέσεων προόδου, διάφορα θέματα. ερωτήσεις
Ÿ προγραμματισμός της επόμενης έκθεσης προόδου: 8η έκθεση προόδου και τελική έκθεση προόδου
(IFOA)
Ÿ ερωτήσεις
(All partners)
45 λπτ
10.30
Συμπεράσματα της συνάντησης. Σύνοψη των ληφθεισών αποφάσεων.
15 λπτ
10.45
Διάλειμμα για καφέ
15 λπτ
11.00
Επιτόπια επίσκεψη για την παρακολούθηση των διαδικασιών διάθεσης πλαστικών αποβλήτων σε επιλεγμένο σημείο στα όρια του Δήμου Ήλιδας
2 ώρ.
13.30
Γεύμα
AWARD - Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Contract n° I3.11.03
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
10-12 Νοεμβρίου 2015
Amalias Hotel, Αμαλιάδα
Πρόγραμμα - 2η ημέρα

ΜΕΡΟΣ Β
Συνέδριο Λήξης του έργου AWARD
Συμμετοχή όλων των εταίρων, των ενδιαφερόμενων και ειδικών εισηγητών
2η ημέρα - Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
15.00
Εγγραφή συμμετεχόντων - Καφές
30 λπτ
15.30
Καλωσόρισμα και έναρξη εργασιών από τον προεδρεύοντα του συνεδρίου
(Γεώργιος Κακαρελίδης)
5 λπτ
15.35
Σύντομος χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ήλιδας
Κος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος (Δήμαρχος)
10 λπτ
15.45
Συνεδρία A : Παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου ΑWARD
Συντονισμός IFOA
15.45
ΤΟ ΕΡΓΟ AWARD ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΠΑΡΛΕΤΤΑ-ΑΝΤΡΙΑ-ΤΡΑΝΙ
Ανάλυση καλών πρακτικών στις περιοχές που εμπλέκονται - Γενικό πλαίσιο, δυνατά και αδύνατα σημεία, έρευνα σχετικά με την παραγωγή Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων (ΑΠΑ) (University of Bari)
10 λπτ
15.55
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με ένα σύστημα συλλογής των ΑΠΑ και σχεδιασμός της πιλοτικής δοκιμής (Province of Barletta-Andria-Trani)
10 λπτ
16.05
Δράσεις θεσμικού συντονισμού: διαβουλεύσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, μνημόνιο συνεννόησης (IFOA)
10 λπτ
16.15
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και δράσεις κατάρτισης για την ανάπτυξη του επιχειρείν στον τομέα της συλλογής αγροτικών αποβλήτων (IFOA)
10 λπτ
16.25
ΤΟ ΕΡΓΟ AWARD ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
Ανάλυση καλών πρακτικών στις περιοχές που εμπλέκονται - Γενικό πλαίσιο, δυνατά και αδύνατα σημεία, έρευνα σχετικά με την παραγωγή Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων (ΑΠΑ) (Δήμος Ήλιδας, Innopolis)
10 λπτ
16.35
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με ένα σύστημα συλλογής των ΑΠΑ και σχεδιασμός της πιλοτικής δοκιμής (Innopolis)
10 λπτ
16.45
Δράσεις θεσμικού συντονισμού: διαβουλεύσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, μνημόνιο συνεννόησης (Δήμος Ήλιδας)
10 λπτ
16.55
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και δράσεις κατάρτισης για την ανάπτυξη του επιχειρείν στον τομέα της συλλογής αγροτικών αποβλήτων (Innopolis)
10 λπτ
17.05
Διάλειμμα για καφέ
10 λπτ

AWARD - Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Contract n° I3.11.03
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
10-12 Νοεμβρίου 2015
Amalias Hotel, Αμαλιάδα
Πρόγραμμα - 2η ημέρα

17.15
Συνεδρία B : Δυνατότητες για περαιτέρω χρήση και επέκταση των αποτελεσμάτων του έργου ΑWARD
Συντονισμός Δήμος Ήλιδας
17.15
INTERREG - Κα Διονυσία Ταμβάκη (προσεκλήθει)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» - Μονάδα B2: Διαχείρισης - Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική
5 λπτ
17:20
Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων στον αγροτικό τομέα
Βασίλειος Μιχαλόπουλος (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Προϊστ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας)
Σπυρίδων Βαλογιάννης (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής)
15 λπτ
17.35
Το έργο AWARD από τη σκοπιά του αγρότη
Θεόδωρος Βασιλόπουλος (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών)
10 λπτ
17.45
Σπουδαιότητα και επεκτάσεις του έργου ΑWARD από επιχειρηματικής άποψης
Αντώνιος Παρασκευόπουλος (Επιμελητήριο Ηλείας, Πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος)
10 λπτ
17.55
Σπουδαιότητα και επεκτάσεις του έργου ΑWARD από επιστημονικής άποψης: Πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων - Επιπτώσεις μόλυνσης στον άνθρωπο
Γεωργία Σωτηροπούλου (Πανεπιστήμιο Πατρών)
20 λπτ
18.15
Σπουδαιότητα και επεκτάσεις του έργου ΑWARD από επιστημονικής άποψης:
Μία έρευνα μεγάλης κλίμακας του Παρατηρητηρίου Υγείας Αγροτών
Γεώργιος Παμπαλάκης (Πανεπιστήμιο Πατρών)
20 λπτ
18.35
Σπουδαιότητα και επεκτάσεις του έργου ΑWARD από επιστημονικής άποψης:
Επιπτώσεις των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων στην ποιότητα των προϊόντων
Ειρήνη Καραναστάση & Φώτιος Τσιφοπανόπουλος (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας)
20 λπτ
18.55
Συζήτηση - Απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού
30 λπτ
19.30
Συμπεράσματα και ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου
21.00
Δείπνο για τους συνέδρους


AWARD - Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Contract n° I3.11.03
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
10-12 Νοεμβρίου 2015
Amalias Hotel, Αμαλιάδα
Πρόγραμμα - 3η ημέρα

12 Νοεμβρίου 2015, Αμαλιάδα
Συνάντηση κινητοποίησης σε θέματα Τοπικών Στρατηγικών του έργου AWARD
Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών του Δήμου Ήλιδας και ειδικών εισηγητών
09.00
Εγγραφή συμμετεχόντων
15 λπτ
09.15
Η ευαισθητοποίηση ως πληροφόρηση
(ομιλία από τον Γεώργιο Κακαρελίδη)
-Πληθυσμός στόχος
-Μερίδα ευαισθητοποιημένων ατόμων την 1η, 2η , … , k περίοδο
-Αναμενόμενος αριθμός ευαισθητοποιημένων ατόμων καθώς οι περίοδοι τείνουν στο άπειρο
15 λπτ
09.30
Συζήτηση επί των ευρημάτων και Προετοιμασία Τελικής Έκθεσης -
Προετοιμασία επέκτασης του έργου - Καθορισμός Αξόνων
Δήμος Ήλιδας: Διονύσης Ζαφειρόπουλος
HeliosPho: Νικόλαος Παπαϊωάννου
Data RC: Δημήτρης Καραγιάννης
Μαίρη Μιχοπούλου (εξωτερική σύμβουλος)
IFOA: Elena Terenziani
Ειδικός Εισηγητής 1 : Βασίλειος Μιχαλόπουλος, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
Ειδικός Εισηγητής 2 : Σπυρίδων Βαλογιάννης, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
Ειδικός Εισηγητής 3 : Γεωργία Σωτηροπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ειδικός Εισηγητής 4 : Γεώργιος Παμπαλάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ειδικός Εισηγητής 5 : Ειρήνη Καραναστάση, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Ειδικός Εισηγητής 6 : Φώτιος Τσιφοπανόπουλος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Ειδικός Εισηγητής 7 : Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
επιπλέον: εκπρόσωποι φορέων συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων
60 λπτ
10.30
Διάλειμμα για καφέ
15 λπτ
10.45
Συνέχιση της συζήτησης πάνω σε πιθανές προτάσεις
60 λπτ
11.45
Αποχαιρετισμός από τον Γ. Κακαρελίδη (Εποπτεύων τη συνάντηση)
15 λπτ
12.00
Εσωτερική προετοιμασία της ομάδας των εταίρων πάνω στην επέκταση και συνέχιση των αποτελεσμάτων του έργου
υπολογ.
120 λπτΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:59:20]