Κυριακή 27 Μαΐου 00:35      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΕΑΠ: Για 20 χρόνια χωρίς Πρύτανη, Συμβούλιο Ιδρύματος και Σύγκλητο

ΕΑΠ: Για 20 χρόνια χωρίς Πρύτανη, Συμβούλιο Ιδρύματος και ΣύγκλητοΗ Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απόφασή της καλεί την Διοικούσα Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα την διαδικασία για την εκλογή
οργάνων διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Όπως σημειώνεται στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από 20 έτη λειτουργίας το ΕΑΠ εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς Διοικούσας Επιτροπής.
Όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας απολαμβάνουν καθεστώς πλήρους αυτοδιοίκησης, όπως ορίζει το άρθρο 16, παρ. 5 του Συντάγματος. Η διαιώνιση αυτού του καθεστώτος στο ΕΑΠ, εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στην ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία, αποτελεί συγχρόνως και παραβίαση της ισχύουσας πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ ( ν.2552/1997) οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη
λειτουργία του ΕΑΠ, δηλαδή για τη μετάβασή του από το καθεστώς της Διοικούσας Επιτροπής στο καθεστώς της πλήρους αυτοδιοίκησης, όπως ορίζει το άρθρο 16 παρ. 5 Συντ. και το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2552/1997 το οποίο χαρακτηρίζει τ ο ΕΑΠ ως πλήρως αυτοδιοικούμενο ΑΕΙ, ήταν τρεις:
( α) αυτοδυναμία δύο τουλάχιστον Σχολών του
( β) διορισμός τριών τουλάχιστον μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
( γ) διορισμός του Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ.
Στη συνέχεια, με τον ν. 3027/2002, προσετέθη και μια άλλη προϋπόθεση:
(δ) διορισμός ενός τουλάχιστον μέλους ΔΕΠ σε κάθε πρόγραμμα σπουδών, προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό.
Η τέταρτη αυτή προϋπόθεση, που μετέθετε την αυτοδυναμία του ΕΑΠ σε άγνωστο και πολύ μακρινό χρόνο, καταργήθηκε με τον ν. 4186/2013.
Κατά τη στιγμή της ψήφισης του νόμου αυτού, είχαν ήδη πληρωθεί οι τρεις πρώτες προϋποθέσεις που έθετε ο ν. 2552/1997, συνεπώς θα έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία εκλογής του Πρύτανη, του Συμβουλίου του Ιδρύματος και της συγκρότησης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.
Η τότε Διοικούσα Επιτροπή αρνήθηκε να εφαρμόσει τον νόμο, αποστασιοποιούμενη ουσιαστικά από την πολιτική βούληση του νομοθέτη του ν. 4186/2013, να καταστήσει το ΕΑΠ πλήρως αυτοδιοικούμενο, αφού ήταν γνωστό σε αυτόν ότι οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία τ ου είχαν ήδη πληρωθεί.
Εν τω μεταξύ, με το άρθρο 121 «Ρύθμιση θεμά των ΑΕΙ » του ν. 4316/2014, το οποίο δεν εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του το ΕΑΠ, αλλά έχει εφαρμογή σε όλα κατά την έναρξη της ισχύος του λειτουργούντα μη αυτοδύναμα ΑΕΙ, περιλαμβανομένου και του ΕΑΠ, καθορίζεται νέα διαδικασία για τη μετάβαση των εν λόγω ΑΕΙ σε καθεστώς πλήρους α υτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τη νέα αυτή ρύθμιση, εφόσον δύο Σχολές των μη αυτοδύναμων ΑΕΙ αποκτήσουν
αυτοδυναμία, μια προϋπόθεση την οποία πληροί το ΕΑΠ με βάση και τη ρύθμιση αυτή, που απαιτεί τον διορισμό σε κάθε μία από τις Σχολές αυτές, τουλάχιστον οκτώ καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερις πρέπει να υπηρετούν στην πρώτη βαθμίδα, τότε κινείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος στην περίπτωση αυτή λειτουργεί και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και συγκρότησης της Συγκλήτου.
Εν όψει των δεδομένων αυτών, το ΕΑΠ τ όσο με βάση την ειδική ν ομοθεσία που τ ο διέπει όσο και με τη βάση τη γενική νομοθεσία για τα ΑΕΙ που καλύπτει τα ενδεχόμενα κενά της ειδικής νομοθεσίας, έχει καταστεί οριστικά πλέον αυτοδύναμο και το μόνο που απομένει είναι να κινηθεί η σχετική διαδικασία εκλογής Πρύτανη και συγκρότησης της Συγκλήτου, η οποία καταχρηστικά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.
Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι στο ελληνικό νομικό και διοικητικό σύστημα η Δημόσια Διοίκηση δεν δικαιούται να μην εφαρμόζει, να παγώνει, ή να αναστέλλει τον νόμο, κατά μείζονα λόγο όταν ο νόμος αυτός υλοποιεί μια θεμελιώδη συνταγματική αρχή, όπως είναι η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (άρθρο 16 παρ . 5 Συντ. ).
Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ της 4/11/2015 ζητά την άμεση έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας, με πρώτο βήμα την εκλογή Πρύτανη του Ιδρύματος.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:35:58]