Τετάρτη 23 Μαΐου 01:40      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑποβλήτωνΜε ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
Για το θέμα ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης στην εισήγησή του είπε τα ακόλουθα: «Το ΤΣΔΑ του δήμου μας αποτυπώνει την πολιτική βούληση της δημοτικής Αρχής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων και διαμορφώθηκε με τη συμβολή της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Πατρέων, η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους (αλφαβητικά): Πέτρο Γανό (συντονιστής του Έργου), Βασίλη Κάντζαρη, Χρήστο Κωτσόπουλο, Παναγιώτη Παπαευθυμίου και Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο. Επιστημονικοτεχνικό υπόβαθρο για τη σύνταξη του παρόντος Σχεδίου αποτέλεσε η Μελέτη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Πατρέων που συντάχθηκε από την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και εγκρίθηκε, ως τέτοια, με την υπ' αριθμ. 571/12-10-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.
Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε ότι η υπόψη μελέτη ήταν μια επίπονη, συστηματική και ογκώδης επιστημονική εργασία , στην οποία παρατίθενται, για πρώτη φορά συγκεκριμένα, τόσο μεγάλο πλήθος στοιχείων που συντάχθηκε σε περιορισμένο χρόνο από την ομάδα τεχνικών επιστημόνων του Δήμου μας. Αυτό φανερώνει το υψηλό επίπεδο γνώσεων ,τις εξαιρετικές δυνατότητες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες μας εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση να κινητοποιηθεί το υπάρχον Δυναμικό. Στοιχεία της μελέτης παρείχαν διαφορετικές Υπηρεσίες μας με τις οποίες υπήρξε στενή συνεργασία.
Την επίβλεψη της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου είχε ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Χρήστος Κορδάς.
Η φιλοσοφία του προτεινόμενου ΤΣΔΑ είναι άρρηκτα δεμένη με την αντίληψη της δημοτικής Αρχής ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και προστίθεται στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, των αδιεξόδων για την νεολαία και το λαό. Σχετίζεται με την υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μεγάλα και μικρότερα οικονομικά συμφέροντα σε βάρος του λεηλατημένου εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων.
Η ορθολογική διαχείρισή τους δεν είναι ζήτημα κατά βάση τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Είναι γνωστό ότι η γενική κατεύθυνση, που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ελληνικές Κυβερνήσεις αλλά και Περιφέρειες και Δήμους, υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση του τομέα (με ή χωρίς ΣΔΙΤ) επιμένοντας στην απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και διευκολύνοντας με συγκεκριμένες διατάξεις την παρέμβαση του κεφαλαίου στο υπόψη αντικείμενο. Παράλληλα οι κεντρικές ή «αποκεντρωμένες» μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο με μεγάλα κέρδη για το κεφάλαιο, που θα φορτωθούν στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας μέσω των ανταποδοτικών τελών, σε συνδυασμό με τη δαιμονοποίηση της υγειονομικής ταφής.
Στην Πάτρα η λύση του θέματος είναι υπερεπείγουσα , αλλά πρέπει να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την προαναφερόμενη πολιτική.
Η Κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες δράσεις και έργα υποδομής που θα υλοποιούνται τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας από τον περιφερειακό φορέα διαχείρισης που πρέπει να ενεργοποιηθεί, ,όσο και σε επίπεδο δήμων.
Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του παρόντος Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που καλείται να εγκρίνει το ΔΣ είναι :
1)Η χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών, υποδομών-εξοπλισμού αποκλειστικά και καθ' ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή προγράμματα σαν Δημόσια Έργα,
2) Η δυνατότητα πρόσληψης από το Δήμο όλου του νέου απαιτούμενου εργατοτεχνικού -επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα ,
3) Η συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την Περιφέρεια, με όμορους ή και άλλους Δήμους σε κοινές δράσεις και λειτουργίες.
Σχετικά με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του υπόψη ΤΣΔΑ, οφείλουμε εξ αρχής να σημειώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι με το πολιτικό περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που δίνονται στα ΤΣΔΑ, σε συνδυασμό και με τους όρους υλοποίησής τους, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού βασική επιδίωξη και του νέου ΕΣΔΑ παραμένει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου με βάση, όπως το ίδιο επισημαίνει, τις κατευθύνσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, του «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη» και του νόμου 4042/13.2.12, που ενσωματώνει και εξειδικεύει παραπέρα για τη χώρα μας τις κατευθύνσεις αυτές. Και τούτο, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη μιας σειράς πρόσθετων φοροεισπρακτικών μέτρων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
Από την πλευρά μας μέσω του ΤΣΔΑ θα επιδιώξουμε να αναβαθμίσουμε την παρέμβασή μας στο κομμάτι εκείνο της διαχείρισης των αποβλήτων που ανήκει στις αρμοδιότητες του δήμου μας, προς όφελος της λαϊκής οικογένειας και των εργαζομένων σε αυτό.
Από αυτή τη σκοπιά το προτεινόμενο ΤΣΔΑ διακατέχεται από την αγωνία να μην επιβαρυνθούν οι δημότες μας με τα μεγάλου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα και με την κατεύθυνση της δημοτικής Αρχής, όπως θα συνέβαινε εάν υλοποιούνταν τα φαραωνικού τύπου «εργοστάσια». Αντίθετα τα κόστη πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν . Σημειωτέον ότι, και μόνο αν ισχύσει από 1/1/2016 η επιβολή «τέλους ταφής», ένα ακόμη χαράτσι που θα τροφοδοτεί τον κυβερνητικό κορβανά, θα επιβαρυνθούμε με 3,5 έως 5 εκ. ευρώ ετησίως, πράγμα που αντιπαλεύουμε με σφοδρότητα.
Η Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά-χωροταξικά δεδομένα και την γενική οικονομική κατάσταση του λαού μας υιοθετεί δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή : πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών (γνωστών τώρα και ως βιοαποβλήτων), και ταφή των υπολειμμάτων και ενός μέρους των εναπομενόντων συμμείκτων σε νέο ΧΥΤΑ που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει με ευθύνη του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Το άλλο μέρος των συμμείκτων, που δεν θα ξεπερνάει το 25% των αποβλήτων του δήμου, μπορεί να διατίθεται, επίσης, σε μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης του ΦΟΔΣΑ.
Με τον τρόπο αυτό ξεπερνάμε και τις κείμενες Διατάξεις Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχειρούν να επιβληθούν με την επιβολή μεγάλων προστίμων σε βάρος των δήμων, που θα πλήξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη λαϊκή οικογένεια.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτήσουμε η λειτουργία των Μονάδων να χρηματοδοτείται από το Κράτος.
Χωρίς όμως την λαϊκή στήριξη και κινητοποίηση η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας είναι περιορισμένη. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι το ΤΣΔΑ του δήμου μας καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, θα αποτελέσει για τη δημοτική Αρχή, και προσδοκούμε για όλο το ΔΣ, μαζί και τα λαϊκά στρώματα του δήμου μας, εργαλείο διεκδίκησης, αγωνιστικής όπου χρειαστεί, κεντρικών δημόσιων πόρων, απαραίτητων για την κατασκευή και την εύρυθμη λειτουργία των προβλεπόμενων υποδομών και δικτύων».
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χρήστος Κορδάς στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, τόνισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Καθαριότητας, της Αυτεπιστασίας και του Ηλεκτροφωτισμού.
Συγκεκριμένα ο κ. Κορδάς αναφέρθηκε στα στοιχεία που δείχνουν ότι το 2011 στην Καθαριότητα εργάζονταν συνολικά 412 εργαζόμενοι ενώ σήμερα εργάζονται 331 δηλαδή 28% μείωση προσωπικού. Ο Αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι το 2011 στους τομείς εργάζονταν 589 άτομα ενώ σήμερα εργάζονται 407 δηλαδή μείωση προσωπικού 44%.
Υπέρ ψήφισαν οι παρατάξεις: «Λαϊκή Συσπείρωση», «Ανυπόκτακτη Πολιτεία», «Όλοι μαζί για την Πάτρα» και «Κοινοτικόν». Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις «Νέα Πόλη» και «Τώρα για την Πάτρα». Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις «ΡΑΠ», «Αγωνιζόμενοι Πολίτες» και «Πάτρα η δική μας πόλη».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:40:38]