Πέμπτη 24 Μαΐου 01:51      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Απάντηση Αννας Διαμαντοπούλου στον Νίκο Φίλη

Απάντηση Αννας Διαμαντοπούλου στον Νίκο ΦίληΟι εξαγγελίες ακούγονται κάποιες φορές ευχάριστα και οι υπουργοί Παιδείας αγοράζουν χρόνο με πρόσχημα πολλές φορές τον Εθνικό Διάλογο.
Η βαθιά, όμως, κρίση και τα στοιχεία διάλυσης που παρατηρούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις, σπασμωδικά μέτρα και κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για πράγματα που έχουν γίνει ή για όσα πλέον, κατά κοινή ομολογία, δεν αντέχουν άλλη χρονοτριβή.
Ολο το υλικό της μεταρρύθμισης για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που αφορά σε νομοσχέδια, υπουργικές αποφάσεις, προγράμματα και πιλοτικές δράσεις, υπάρχει στο υπουργείο και υπήρχε όλο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου, αλλά εξαφανίστηκε επί υπουργίας Μπαλτά.
Αυτό το υλικό προέκυψε από τη συνεργασία με έναν πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων εκπαιδευτικών που επελέγησαν με εθνική δημόσια προκήρυξη, υποστηρίχθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και με ειδική συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας της Φινλανδίας, της Δανίας και της Γαλλίας.
Η όλη προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, από το οποίο υποστηρίχθηκαν και πολλές δράσεις, όπως αυτή του Ψηφιακού Σχολείου για όλες τις βαθμίδες το οποίο σταμάτησε ο Α. Μπαλτάς, χωρίς δυστυχώς αντίδραση που απαιτούσε μία τέτοια «εγκληματική» για το εκπαιδευτικό σύστημα πράξη.
1) Εθνικός Διάλογος: Υπάρχει από το 1985 θεσμοθετημένη Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία με τη συμμετοχή των κομμάτων στην οποία ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας με συμμετοχή φορέων της εκπαίδευσης και της οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις που άρχισαν να υλοποιούνται από το 2010, αφού εγκρίθηκαν από τα δύο αυτά όργανα, συζητήθηκαν στη συνέχεια στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έχοντας αξιολογήσει και έχοντας λάβει υπόψη όλη τη δουλειά που είχε γίνει και την προηγούμενη περίοδο επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω επίσης ότι έγιναν πέντε κύκλοι συναντήσεων με τους φορείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, με τους οικονομικούς φορείς, με τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με τους φορείς του αγροτικού τομέα και με τους κοινωνικούς φορείς γονέων, ατόμων αναπηρίας, φορείς ισότητας των δύο φύλων κ.λπ. Τέλος, υπήρξε ηλεκτρονική διαβούλευση με αρκετές χιλιάδες προτάσεις από γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Ολα τα παραπάνω είναι στη διάθεση του υπουργού. Θα ήταν ακατανόητο να ξεκινήσει από το μηδέν.
2) Μείωση της ύλης: Η μείωση της ύλης προϋποθέτει νέα προγράμματα σπουδών και αξιοποίηση του υλικού του Ψηφιακού Σχολείου, ώστε να μπει τέρμα στο ένα βιβλίο και στην αποστήθιση. Τα νέα προγράμματα σπουδών οργανώθηκαν σε δώδεκα κύκλους και εφαρμόστηκαν πιλοτικά (σε 21 νηπιαγωγεία, 96 δημοτικά και 68 γυμνάσια) αντίστοιχα.
5) Ψηφιακό Σχολείο: Αναπόσπαστο μέρος του Νέου Σχολείου αποτελεί το Ψηφιακό Σχολείο. Με το Ψηφιακό Σχολείο διατέθηκε στους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, το σύνολο των σχολικών βιβλίων όλων των τάξεων σε ψηφιακή μορφή και μάλιστα εμπλουτισμένα με πλούσιο διαδραστικό και πολυμεσικό ψηφιακό υλικό. Το υλικό αυτό συμπληρώνεται με ψηφιακό φροντιστήριο. Το συνολικό υλικό, παρά τον πόλεμο του κ. Μπαλτά, είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή εδώ. Πρέπει να τονίσουμε ότι η επιτυχία του προγράμματος ήταν τέτοια, ώστε το πλαίσιο της μελέτης «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013» το Ψηφιακό Σχολείο κρίθηκε μεταξύ των 30 καλυτέρων έργων - καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.
6) Βιβλία: Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε, και σωστά, στο θέμα της αποστολής των βιβλίων. Το 2011 ανέλαβα συνολικά την ευθύνη της καθυστέρησης των βιβλίων (ο υπουργός ούτε καν υπέγραφε γι΄αυτό το θέμα) και αφού εξηγήθηκαν λεπτομερώς στη Βουλή οι λόγοι του τεράστιου εκείνου προβλήματος, προχώρησα άμεσα σε συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος, σε κλείσιμο του ΟΕΔΒ και σε ένα νέο ψηφιακό σύστημα με πολύ μικρότερο κόστος και διανομή των βιβλίων στο κάθε σχολείο.
Από τον Μάιο του 2012 τα βιβλία μοιράζονται κάθε χρόνο χωρίς να ασχοληθεί καθόλου ο υπουργός (όπως και είναι το σωστό).
7) Ειδικότητες (μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων εκπαιδευτικών): Υπάρχει από το 2013 και παραδόθηκε μελέτη για τη συγχώνευση ειδικοτήτων την οποία μπορεί άμεσα να υλοποιήσει ο υπουργός.
8) Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, υπάρχει νέο πρόγραμμα σπουδών από το 2011 (ΦΕΚ 2325 Β/3.10.2011) που καλύπτει την ανάγκη να γνωρίσουμε την ορθοδοξία αλλά και τα άλλα χριστιανικά δόγματα αλλά και τις άλλες θρησκείες. Δίνεται η δυνατότητα το μάθημα αυτό να το διδάσκονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά μπορούν να το διδάσκονται και άλλες χριστιανικές παραδόσεις και άλλες θρησκείες ακόμα και οι άθεοι μαθητές, οι ουδετερόθρησκοι ή εκεί που θα συζητώνται ζητήματα φιλοσοφικών αντιλήψεων μεταφυσικών αντιλήψεων που δεν έχουν χριστιανικό χαρακτήρα.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου 9 μήνες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Π/Θ για Εθνικό Διάλογο, είδαμε μόνο το νομοσχέδιο κουρελού του προηγούμενου υπουργού και μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για κατάργηση άρθρων του πλέον συναινετικού νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοφανή πλειοψηφία από την Βουλή το 2011. Και στα ΑΕΙ ο Εθνικός Διάλογος απαιτεί κατάθεση πρότασης. Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο μία ιδεοληπτική λογική αντιμεταρρύθμισης.
Για όλα τα παραπάνω στα οποία αναφέρθηκα, οι θετικές προθέσεις και θέσεις του υπουργού στην συνέντευξή του, δίνουν σε κάθε περίπτωση μια αίσθηση αισιοδοξίας , αρκεί γρήγορα και μεθοδικά να παρουσιάσει το σχέδιο του, κάνοντας χρήση της τεράστιας δουλειάς και προσπάθειας που έγινε απο πολλούς πριν από αυτόν.
Η πολιτική του «υβρίζω και γκρεμίζω» δεν απέδωσε ποτέ και ίσως η κρίση μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε.
Τελειώνοντας, πρέπει δυστυχώς να πω ότι διατηρώ ελάχιστες ελπίδες για τη συνέχιση της τόσο αναγκαίας για την πατρίδα μας, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Θα επαναλάβω, για πολλοστή φορά ότι οι χώρες που πήγαν μπροστά, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, αλλά κυρίως σε περιόδους κρίσης, ήταν εκείνες που πραγματοποίησαν μεγάλες τομές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα.


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:51:37]