Τρίτη 22 Μαΐου 09:35      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τα capital controls «πνίγουν» ευκαιρίες

Τα capital controls «πνίγουν» ευκαιρίεςΜορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν τα αιτήματα παράτασης δράσεων του ΕΣΠΑ, οι οποίες κινδυνεύουν να κλείσουν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν απορροφήσει τα εγκεκριμένα κονδύλια, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το καλοκαίρι με την επιβολή των capital controls.
Μια τέτοια περίπτωση που έχει και τοπικό αντίκτυπο, είναι και η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)», στην οποία έχουν ενταχθεί τεχνολογικές επιχειρήσεις της περιοχής, μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, είναι η 31/10/2015, ωστόσο, πολλές τοπικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην συγκεκριμένη δράση, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές εντάξεις.
Ο Θ. ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρο Τσούμπελη, η επιβολή του ελέγχου κεφαλαίων (capital control), προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση των χρηματορροών, που επιβάρυνε ιδιαίτερα την αποπληρωμή των επενδύσεων από την πλευρά των ενταγμένων επιχειρήσεων.
Επιπλέον, η καθυστέρηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, για τον έλεγχο και πληρωμή των ενδιάμεσων δόσεων, επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών.
ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση, δεν έχουν γίνει καθόλου πιστοποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή των εκθέσεων προόδου των έργων. Κατά συνέπεια, δεν έχουν δοθεί καθόλου ενδιάμεσες δόσεις χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, που είναι προφανές ότι είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων.
Επιπλέον, για κάποιες από τις επιχειρήσεις, υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ένταξη του έργου τους στο πρόγραμμα, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έγινε στις 15/7/2015 και ανέφερε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τις 30/9/2015 (και η οποία έλαβε παράταση μετά από αίτημα για τις 31/10/2015).
ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο απένταξης, που θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις αλλά και συνολικά στο πρόγραμμα, όπως, μη είσπραξη της επιχορήγησης για το τμήμα των έργων που έχει υλοποιηθεί με συνέπεια οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε ζημιογόνα αποτελέσματα, αλλά και την υποχρέωση επιστροφής των προκαταβολών και της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί από τις επιχειρήσεις για την καλή εκτέλεση των έργων.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:35:53]