Τρίτη 22 Μαΐου 18:53      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


AWARD: Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων

AWARD: Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτωνΟ Δήμος Ήλιδας διοργανώνει την 3η συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (Round Table Meeting), στο πλαίσιο συμμέτοχης του σε Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με τίτλο: "Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη" (AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development), το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 5 εταίρους (Ιταλία: Πανεπιστήμιο Μπάρι, IFOA, Περιφέρεια Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι (ΒΑΤ), Ένωση Αγροτών Πούλια, Ελλάδα: Innopolis).
Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου2015, στις 17:45μ.μ., στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Ήλιδας (ΙΣΟΓΕΙΟ, οδός Φιλικής Εταιρείας 6) στην Αμαλιάδα, έχει θέμα την παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ειδικότερα, στη συνάντηση θα διερευνηθούν οι δυνατότητες σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ήλιδας, του προγράμματος ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται με θετικά αποτελέσματα σε πέντε αγροτικούς Δήμους της χώρας (Κιλελέρ, Λάρισας, Βέροιας, Έδεσσας και Μεγαρέων). Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), καθώς και Δήμοι και Γεωπονικοί Σύλλογοι/Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περίπτωση.
Το πρόγραμμα ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί μία δράση ιδιαίτερα καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία συμβαδίζει απόλυτα με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου AWARD, αφού δίνει μία αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αγροτικών αποβλήτων.
Ωστόσο, πιθανή εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Ήλιδας απαιτεί την ενημέρωση και συνεργασία πολλών διαφορετικών φορέων και μεμονωμένων ατόμων (παραγωγών και επαγγελματιών). Για το λόγο αυτό, στη συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, καθώς αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και υπηρεσιακά στελέχη φορέων με αρμοδιότητες στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων.
Οι παραβρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη Διευθύντρια του Ε.ΣΥ.Φ. κυρία Φραντζέσκα Υδραίου (Γεωπόνος MSc.), η οποία θα μεταφέρει την εμπειρία της από την εφαρμογή του προγράμματος σε άλλους Δήμους. Επίσης, θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις επί του θέματος διακεκριμένοι επιστήμονες ακαδημαϊκοί αλλά και εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου. Οι εισηγητές θα είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις και περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος στη διάρκεια της συνάντησης.
Οργανωτική επιμέλεια: "HELIOS PHO"
Επικοινωνιακή κάλυψη: "DATA RC A.E."Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:53:17]