Παρασκευή 25 Μαΐου 16:16      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το κούρεμα αρχίζει από το ΙΚΑ...

Το κούρεμα αρχίζει από το ΙΚΑ...Από το ΙΚΑ αρχίζει η εφαρμογή του «κουρέματος» της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του φορέα, αυξάνεται από 1ης Νοεμβρίου από 3% στο 5% ετησίως, το επιτόκιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων έχουν υπαχθεί στη ευνοϊκή διάταξη των 100 δόσεων, με αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας δόσης, σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης του 3ου μνημονίου.
Να σημειωθεί ότι επειδή η συγκεκριμένη διάταξη του μνημονίου αφορά όλες τις εν ενεργεία ρυθμίσεις, αναπροσαρμογές επιτοκίων θα υπάρξουν και στις ρυθμίσεις που προέβλεπαν επιτόκιο 8% (υποχωρεί στο 5%) καθώς και σε αυτές που το επιτόκιο ήταν 4,56%.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Από τις αλλαγές εξαιρούνται οι κύριες οφειλές έως 5.000 ευρώ, καθώς βάσει του νόμου δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει έως 14/10/2015 στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:
>Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του ν. 4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.
>Η ακίνητη περιουσία του, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι αναστέλλεται για διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 η προσκόμιση από τον οφειλέτη βεβαίωσης από ανεξάρτητο φορέα, η προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθώς και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και η παροχή εγγύησης ή εμπράγματων εξασφαλίσεων βιωσιμότητας του διακανονισμού, για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.
Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:16:26]