Τετάρτη 23 Μαΐου 18:12      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε συζήτηση μπαίνει ο σχεδιασμός για τον ΧΥΤΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πάτρας

Σε συζήτηση μπαίνει ο σχεδιασμός για τον ΧΥΤΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων της ΠάτραςΤο τοπικό σχέδιο για τη μελλοντική διαχείριση των απορριμμάτων της Πάτρας συζητείται στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής. Το περιεχόμενό του είναι αρκετά φιλόδοξο και αφήνει απορίες για την μετά Ξερόλακα εποχή. Για την οριστική λύση του προβλήματος παραπέμπεται η ευθύνη στην Περιφέρεια.
Η δημοτική αρχή στο τοπικό σχέδιο αναφέρει ως στόχο την παύση λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ξερόλακας εντός της επόμενης πενταετίας. Μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ προτίθεται να μεταφέρει μέσω των σταθμών μεταφόρτωση (ΣΜΑ), που προβλέπεται από το σχέδιο να υλοποιηθούν, περίπου 45.000 τόνους/ετησίως σύμμικτων απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο, από αυτά περίπου 30.000 τόνοι θα οδηγούνται στη μονάδα ή στις μονάδες επεξεργασίας που πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή του ΧΥΤΑ Φλόκα ή/και σε άλλη μονάδα (ες) επεξεργασίας του Νομού ή της Περιφέρειας με βάση τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Αναφέρεται ακόμα ότι δεδομένης της απόδοσης μιας μονάδας επεξεργασίας της τάξεως του 70%, συνάγεται ότι από τους 30.000 τόνους θα ανακτώνται περίπου 21.000 τόνοι.
Τα υπολειμματικά απόβλητα των 9.000 τόνων καθώς και 15.000 τόνοι σύμμικτων απορριμμάτων (ήτοι σύνολο 24.000 τόνοι), με προοπτική ελάττωσής τους μέσω αυξανόμενων δράσεων ανάκτησης, θα οδηγούνται σε χώρο υγειονομικής ταφής του Νομού ή της Περιφέρειας με βάση τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, αφού πρώτα έχουν υποστεί προεπεξεργασία μείωσης όγκου μέσω τεμαχισμού και καλύτερης συμπίεσης.
Συμπερασματικά, η σταδιακή μείωση των υπολειμματικών σύμμικτων απορριμμάτων που θα καταλήγουν βραχυπρόθεσμα για ταφή στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας, με προοπτική να οδηγούνται στη συνέχεια κατά ένα μέρος σε ΧΥΤΑ (αφού πρώτα έχουν υποστεί προεπεξεργασία μείωσης όγκου μέσω τεμαχισμού και καλύτερης συμπίεσης) και κατά το υπόλοιπο στις μονάδες επεξεργασίας που θα προβλέπονται στο νέο ΠΕΣΔΑ, είναι ο πρώτος στόχος του Δήμου Πατρέων με τελικό στόχο την πλήρη παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας και τη σταδιακή αποκατάστασή του.
Η χωροθέτηση κινητού ΣΜΑ έχει ως στόχο την υλοποίηση της μεταφοράς των υπολειμμάτων προς ταφή σε άλλο χώρο, έτσι ώστε το πάγιο αίτημα των κατοίκων και της δημοτικής αρχής για οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ να καταστεί εφικτό.
«Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρξει μια συνολική λύση για τα απορρίμματα σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα προκρίνει κάποια οριστική λύση για τη διάθεση των απορριμμάτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τοπικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα.
Επίσης, σημειώνεται σχετικά ότι έχουν διατυπωθεί προθέσεις από άλλους δήμους της Περιφέρειας για υποδοχή στις νέες τους εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σημαντικού μέρους των σύμμικτων αποβλήτων του Δήμου Πατρέων, γεγονός που συντελεί στη μείωση των απορριμμάτων που θα καταλήγουν ως υπόλειμμα για ταφή στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας. Οταν θα δοθεί η οριστική λύση για τη διάθεση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα των υπολειπόμενων της ανακύκλωσης - κομποστοποίησης με ΔσΠ, θα υλοποιηθεί και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο μέσω του ΣΜΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΧΥΤΑ θα καταστεί ανενεργός και θα αποκατασταθεί παραμένοντας ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ο οποίος έχει προβλεφθεί να είναι κινητός για ενδεχόμενη μετεγκατάστασή του σε άλλη περιοχή). Θα εξακολουθήσουν να στεγάζονται εκεί δραστηριότητες οι οποίες είναι κατά τη δημοτική αρχή περιβαλλοντικά συμβατές και δεν θα δημιουργούν προβλήματα, όπως η μονάδα κομποστοποίησης, το ΚΔΑΥ και τα διάφορα συνεργεία του Δήμου (πλυντήριο, τροφοδοσία καυσίμων κ.λπ.).
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:12:36]