Σάββατο 26 Μαΐου 23:07      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εστάλη το σχέδιο μονάδας «κομπόστ» στους δημοτικούς συμβούλους Αιγιάλειας

Εστάλη το σχέδιο μονάδας «κομπόστ» στους δημοτικούς συμβούλους Αιγιάλειας
Στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων έστειλε η δημοτική αρχή Αιγιάλειας το σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων.
Κορμός του σχεδίου, που θα τεθεί προσεχώς προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί εντός του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο «Νησί» Τέμενης.
Με βάση τα όσα προβλέπει το σχέδιο:
Η μονάδα θα μπορεί να επεξεργάζεται 40 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων ετησίως, με τη μέθοδο της μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Όλες οι διεργασίες, από την απλή φόρτωση και εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων, θα λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων ή κλειστών χώρων προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος και ο περιορισμός των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μηχανική προ-επεξεργασία αποτελεί το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των αποβλήτων και απαιτείται για την υποδοχή των απορριμμάτων, το άνοιγμα των σάκων, για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και για την προετοιμασία των αποβλήτων για τα επόμενα στάδια διεργασιών. Οι διεργασίες αυτού του σταδίου πραγματοποιούνται εντός κλειστού κτιρίου.
Τα απορρίμματα εκφορτώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο - πλατεία εντός του κτιρίου και εν συνεχεία τροφοδοτούνται στο σχίστη σάκων με τη βοήθεια φορτωτή ή συστήματος γερανού - αρπάγης. Ο σχίστης αποτελεί το πρώτο μέρος της μηχανικής προεπεξεργασίας και επιτυγχάνει τη διάνοιξη των σάκων τη δημιουργία ενός πιο ομογενοποιημένου υλικού. Τα απορρίμματα, στη συνέχεια, μεταφέρονται μέσω μεταφορικής ταινίας σε περιστροφικό κόσκινο, με σκοπό τον διαχωρισμό των αποβλήτων σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα στερεά.
Το λεπτό κλάσμα από το στάδιο της μηχανικής προεπεξεργασίας οδηγείται στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας με τη βοήθεια φορτωτή, όπου πραγματοποιείται η κομποστοποίηση. Με τη διεργασία αυτή τα απορρίμματα έρχονται σε εξαναγκασμένη επαφή με ρεύμα αέρα και πραγματοποιούνται αντιδράσεις αερόβιας αποδόμησης μέρους του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων, δηλαδή των τροφίμων.

Μετά τη κομποστοποίηση, το βιοσταθεροποιημένο υλικό οδηγείται μέσω φορτωτή στο χώρο της μηχανικής μετεπεξεργασίας που περιλαμβάνει ένα περιστροφικό κόσκινο. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται σε στεγασμένο χώρο.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:07:51]