Πέμπτη 24 Μαΐου 11:30      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στα 100 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τέλη Οκτωβρίου η αξιολόγηση των τραπεζών

Στα 100 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τέλη Οκτωβρίου η αξιολόγηση των τραπεζώνΤέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, βάσει ενημέρωσης από τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Το ΤΧΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος, τους θεσμούς και τα τραπεζικά ιδρύματα, επεξεργάζεται σειρά επιλογών που θα ενθαρρύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων εντός ενός πλαισίου ισότιμης και αντικειμενικής συμμετοχής, περιορίζοντας την κρατική βοήθεια και κατ' επέκταση την επιβάρυνση του ελληνικού χρέους και του Έλληνα φορολογούμενου, ανάφερε η διοίκηση του ΤΧΣ.
Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ και των τραπεζών, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος νόμος που θα διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, θα αποτυπώνει τις διευρυμένες υποχρεώσεις του και θα περιγράφει το πλαίσιο της λειτουργικής του επάνδρωσης ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικό και αποτελεσματικό έργο.
Παράλληλα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, το Ταμείο καλείται να έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιτροπών και των ΔΣ των συστημικών τραπεζών, ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι πρακτικές μιας αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.
Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επισημάνθηκε ότι τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ και αναμφισβήτητα συνιστούν, λόγω του μεγέθους τους, θέμα προς άμεση επίλυση προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος.
Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να αποτυπώσει τις δυσκολίες που υπάρχουν, ώστε να αναπτυχθεί δυναμική και ευέλικτη αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, να θέσει κριτήρια αποδοτικότητας στην διαχείρισης των NPLs και να καταρτίσει σχέδιο δράσης αναφορικά με την διαχείριση δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι και ο τομέα που προβληματίζει περισσότερο.
Τέλος, για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, το ΤΧΣ σημειώνει ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη συγκρότηση ενός «Υπερ-Ταμείου» που θα πάρει υπό την σκέπη του τη διαχείριση κινητών και μη περιουσιακών στοιχείων.
Στο νέο αυτό ταμείο το ΤΧΣ με την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκομίσει την τελευταία πενταετία και τις υποδομές του μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:30:17]