Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 03:52      7°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Διευκρίνιση για τις προσλήψεις από τον Δήμο

Διευκρίνιση για τις προσλήψεις από τον ΔήμοΔεν ισχύει η εντοπιότητα και δεν απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την πρόσληψη 53 ατόμων με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από το Δήμο Πατρέων. Αυτό ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για να το λάβουν υπ' όψιν τους οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει και υποβάλλουν ήδη τις αιτήσεις τους.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [03:52:15]