Πέμπτη 24 Μαΐου 01:49      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε τέσσερις άξονες το τοπικό σενάριο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Δήμο Ερυμάνθου

Σε τέσσερις άξονες το τοπικό σενάριο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Δήμο ΕρυμάνθουΑύριο στο δημοτικό συμβούλιο θα συζητηθεί στον Δήμο Ερυμάνθου το τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχει σενάριο που «επικοινωνεί» με το πνεύμα που προσυπογράφει η νέα κυβέρνηση. Διαχείριση σε οικολογική κατεύθυνση, χωρίς μεγάλα κόστη και επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, το πρόγραμμα θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες. Πρώτον «θα συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας», ήτοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Δεύτερον, θα αναδεικνύει και θα δίνει έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης και στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή.
Τρίτον, θα προτείνει συγκεκριμένα τοπικά έργα υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού για την επίτευξη των ποσοτικοποιημένων στόχων του Δήμου.
Τέταρτον, θα διαμορφώνει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής του, στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1)Δράσεις πρόληψης: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων.
2)Συλλογή υλικών συσκευασίας: Υλοποίηση της Γ΄ φάσης του σχεδίου ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. Δράσεις ενημέρωσης.
3) Χωριστή συλλογή χαρτιού: Τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία (σχολεία - Δημ. Υπηρεσίες - εκκλησίες κλπ. Δράσεις ενημέρωσης.
4) Λειτουργία δύο πράσινων σημείων: Τοποθέτηση κάδων για ξεχωριστή συλλογή χαρτιού - γυαλιού - μετάλλων - πλαστικών - λαμπτήρων - μπαταριών και συσσωρευτών, ΑΗΗΕ, ρουχισμού. Δράσεις ενημέρωσης. Χώρος για την επαναχρησιμοποίηση ογκωδών.
5)Οικιακή κομποστοποίηση: Προμήθεια 910 κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Δράσεις ενημέρωσης.
6) Διαχείριση πράσινων αποβλήτων: Προμήθεια κινητού τεμαχιστή κλαδεμάτων, ρυμουλκούμενου από ανατρεπόμενο φορτηγό.
7) Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου.
8)Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου: Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου από το Δήμο για το συντονισμό, την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των προτεινόμενων δράσεων.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Συνολικά το κόστος επένδυσης για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Δήμο Ερυμάνθου είναι 1.027.665 ευρώ με απαιτούμενο προσωπικό 9 άτομα. Το κόστος του υφιστάμενου σχεδιασμού είναι 127,75 ευρώ ανά τόνο και το κόστος λειτουργίας του προτεινόμενου σχεδιασμού 142,60 ευρώ ανά τόνο.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:49:38]