Τετάρτη 23 Μαΐου 06:31      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ Τράπεζες. Δείτε πίνακες

Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ Τράπεζες. Δείτε πίνακεςΟ νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94 της 14/08/2015) επιφέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας πρόωρης και πλήρους συνταξιοδότησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα εντάσσονται τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή του ΙΚΑ και των πρώην ΔΕΚΟ. Εντάσσεται επίσης και το ασφαλιστικό ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι κατηγορίες συντάξεων που θίγονται είναι οι συντάξεις γήρατος όλων των κατηγοριών. Αξιοσημείωτο είναι πως από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται προς το παρόν δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας, όπως και δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου νόμου οι συντάξεις ασφαλισμένων που εντάσσονται στις κατηγορίες με ασφάλιση σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο στόχος του νέου νόμου για τη θεμελίωση με πλήρη σύνταξη λοìγω γηìρατος είναι να τεθούν από το 2023 ως νέα οìρια ηλικιìας συνταξιοδοìτησης για καìθε κατηγοριìα ασφαλισμεìνων ιδιωτικού τομέα:
α) το 62ο εìτος της ηλικιìας με 40 εìτη ή 12.000 ημεìρες ασφαìλισης και
β) το 67ο εìτος της ηλικιìας με 4.500 ημεìρες ή 15 εìτη ασφαìλισης.
Για τη θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη λοìγω γηìρατος ο στόχος του νόμου είναι να τεθεί από το 2022 ως οìριο ηλικιìας συνταξιοδοìτησης για καìθε κατηγοριìα ασφαλισμεìνων ιδιωτικού τομέα το 62ο εìτος της ηλικιìας με 4.500 ημεìρες ή 15 χροìνια ασφαìλισης.
Μέχρι και το 2022, οπότε και θα ισχύσει ο παραπάνω κανόνας, ο νόμος προβλέπει ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνονται βαθμιαία, είτε πρόκειται για την πλήρη είτε για τη μειωμένη σύνταξη. Η σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έρχεται να επηρεάσει χιλιάδες ασφαλισμένους που ναι μεν είχαν «κατοχυρώσει» δικαιώματα, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια ή τα έτη ασφάλισης.
Τα μεταβατικά όρια θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2022, έτσι ώστε από το 2023 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή του 62ου με 40 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης όσο περισσότερο απέχουν οι ασφαλισμένοι από τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου πριν από τη θέσπιση της διάταξης.
Για όσους περίμεναν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα άνευ ηλικιακού ορίου (κυρίως στα πρώην ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ), η σταδιακή αυìξηση αρχιìζει από τη δημοσιìευση του νοìμου αυτουì:
α) με οìριο ηλικιìας το 58ο εìτος, εφοìσον η θεμελιìωση δικαιωìματος προβλεìπεται με τη συμπληìρωση τουλαìχιστον 35 ετωìν ασφαìλισης, ενώ
β) σε καìθε αìλλη περιìπτωση με οìριο ηλικιìας το 55ο εìτος.

Αποì τις ανωτεìρω ρυθμιìσεις εξαιρουìνται οι υπαγοìμενοι σε βαρεìα και ανθυγιεινά επαγγεìλματα, καθωìς και οι μητεìρες και οι χηìροι πατεìρες ανιìκανων για καìθε βιοποριστική εργασιìα τεìκνων. Επομένως, δεν εξαιρούνται οι υπαγόμενοι στις διατάξεις συνταξιοδότησης με αναπηρία.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας επηρεάζονται οι μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που μέχρι την ψήφιση του νόμου είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με 5.500 ένσημα και ανήλικο αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας.
Θίγονται επίσης οι μητέρες ανηλίκων στα πρώην ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και Τράπεζες) που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2010 και μπορούσαν να αποχωρήσουν στα 50 με πλήρη σύνταξη, όπως και οι μητέρες ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2011 και 31/12/2012 και κατοχύρωσαν δικαίωμα για σύνταξη από τα 52 ή τα 55 με πλήρη και τα 50 ή τα 55 με μειωμένη αντίστοιχα και οι οποίες θα δουν το όριο εξόδου να αυξάνεται από 6 μήνες έως 15 χρόνια.
Θίγονται επίσης όσοι και όσες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (μέχρι το τέλος του 2012), αλλά αναμένουν να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας, όπως μητέρες ανηλίκων, άνδρες σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ - Τράπεζες) με 25ετία, εργαζόμενοι με 35ετία. Αυτές άλλωστε είναι οι κατηγορίες που δεν είχαν υπαχθεί στον γενικό κανόνα της μειωμένης σύνταξης από τα 62 έτη και της πλήρους σύνταξης με 12.000 ένσημα στα 62 έτη και με 4.500 ένσημα στα 67 έτη.
Προβλέψεις του Ν. 4336/2015
για μητέρες ανηλίκων (ΙΚΑ - ΔΕΚΟ - Τράπεζες)
Έτος κατοχύρωσης, δηλαδή συμπλήρωσης 5.500 ενσήμων και ανηλικότητας τέκνου
Έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για θεμελίωση
Νέο όριο μειωμένης
Νέο όριο πλήρους
2010
Από 1/7/2015 μέχρι 31/12/2015
50,5
55,5
2011
Από 1/7/2015 μέχρι 31/12/2015
52,5
57,5
2012
Από 1/7/2015 μέχρι 31/12/2015
55,5
60,5
2010
2016
51
56
2011
2016
53
58
2012
2016
56
61
2010
2017
51,5
56,5
2011
2017
53,5
58,5
2012
2017
56,5
61,5
2010
2018
52
57
2011
2018
54
59
2012
2018
57
62
2010
2019
52,5
57,5
2011
2019
54,5
59,5
2012
2019
57,5
62,5
2010
2020
53
58
2011
2020
55
60
2012
2020
58
63
2010
2021
53,5
58,5
2011
2021
55,5
60,5
2012
2021
58,5
63,5
2010
2022
54
59
2011
2022
56
61
2012
2022
59
64
2010, 2011, 2012
2023
62
67


ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 35ΕΤΙΑ

Για όσους είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου, τίθεται ως όριο, από τώρα, η ηλικία των 58 ετών που θα προσαυξάνεται κατ' έτος έως τα 62. Το μέτρο θίγει κατηγορίες ασφαλισμένων πριν από το 1983 και το 1993.

Προβλέψεις του Ν. 4336/2015
για ασφαλισμένους με 35ετία

Έτος κατοχύρωσης, δηλαδή συμπλήρωσης 10.500 ενσήμων
Έτος θεμελίωσης,
δηλαδή συμπλήρωσης όλων των ενσήμων και του ορίου ηλικίας
Νέο όριο ηλικίας
2011
Από 1/7/2015 μέχρι 31/12/2015
58,5
2012
Από 1/7/2015 μέχρι 31/12/2015
59,5
2011
2016
59
2012
2016
60
2011
2017
59,5
2012
2017
60,5
2011
2018
60
2012
2018
61
2011
2019
60,5
2012
2019
61,5
2011
2020
61
2012
2020
62
2011
2021
61,5
2012
2021
62
2011
2022
62


Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι θεμελιωμεìνα συνταξιοδοτικά δικαιωìματα μεìχρι τη δημοσιìευση του νοìμου αυτού λοìγω συμπληìρωσης των προϋποθεìσεων του απαιτουìμενου χροìνου ασφαìλισης και οριìου ηλικιìας, οìπου αυτό προβλεìπεται, δεν θιìγονται και δυìνανται να ασκηθουìν οποτεδηìποτε. Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, ακόμα και αν δεν έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί, θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου.
Με αποìφαση του Υπουργού Εργασιìας, Κοινωνικηìς Ασφαìλισης και Κοινωνικηìς Αλληλεγγυìης θα ρυθμιστεί καìθε ζηìτημα για την εφαρμογή των πιναìκων του αìρθρου αυτού και καìθε αìλλη αναγκαιìα λεπτομεìρεια. Μέχρι να εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκύκλιοι, τα στοιχεία από τους πίνακες αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη ως προς την ερμηνεία που θα τους δοθεί.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:31:51]