Σάββατο 26 Μαΐου 11:25      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και παράπλευρες απώλειες

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και παράπλευρες απώλειεςΗ ιδιωτική εκπαίδευση, μετά την επιβολή του ΦΠΑ με συντελεστή 23%, μπήκε και αυτή στον χάρτη του αφανισμού, όπως έχει συμβεί με πολλούς άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, που παράγουν εισόδημα και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Με μια σειρά αποφάσεων του τύπου «ήξεις αφήξεις», οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν το άγνωστο, με αποτέλεσμα, στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, να αδυνατούν να σχεδιάσουν τον προγραμματισμό τους.
Με καθαρά εισπρακτικά κριτήρια, η προηγούμενη κυβέρνηση, αποφάσισε την για πρώτη φορά επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 23%, στον κλάδο αυτό, με προοπτική να εισπράξει το ποσόν των 150.000.000 ευρώ.
Θα πρέπει να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τον νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/7.11.2000), στο κεφάλαιο ΣΤ, με τίτλο ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ, στην παράγραφο 1(ιβ), αναφέρει ότι απαλλάσσονται από τον φόρο «η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν πράξεις παράδοσης αγαθών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια η από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την κατά περίπτωση, αρμοδία αρχή».
Παράλληλα, ισχύει πάγια οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης με στοιχεία 112/2006 που αφορά το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την οποία, τα κράτη-μέλη απαλλάσσουν την εκπαίδευση των παιδιών η των νέων, τη σχολική η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επιμόρφωση επανακατάρτιση κ.λπ. από τον ΦΠΑ.
Είναι απολύτως βέβαιο, ότι αυξάνοντας τα δίδακτρα κατά το 1/5 αυτών που ίσχυε έως σήμερα, θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε πολλές οικογένειες που ήδη πλήττονται από την υψηλή φορολογία και την ραγδαία μείωση των εισοδημάτων, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ξένες γλώσσες κ.λπ).
Εκ του λόγου αυτού, αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου αυτού θα αποχωρήσουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα κα την αύξηση της ανεργίας.
Σε όσες παραμείνουν, με τη μείωση του κύκλου εργασιών αυτού του κλάδου, θα μειωθούν ραγδαία τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου, συνεπώς θα επιτευχθεί το αντίθετο αποτέλεσμα.
Παράλληλα, θα πρέπει να επισημάνουμε, πως η αφύσικη αύξηση των διδάκτρων, θα ενισχύσει τα λεγόμενα… ιδιαίτερα φροντιστήρια, που ήδη αποτελούν σοβαρό πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην ιδιωτική εκπαίδευση, άρα θα ενισχυθεί η φοροαποφυγή, με επί πλέον μεγάλη απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.
Συνεπώς, θα πρέπει η νέα κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευθεί άλλωστε, να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα, με επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς και να αναζητήσει ισοδύναμα μέτρα που θα προέλθουν μόνο από την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προτροπή με μέτρα μειωμένης φορολογίας και άλλων κινήτρων στους νέους να γίνουν επιχειρηματίες και βεβαίως την ταχεία προκήρυξη προγραμμάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα ισοδύναμα μέτρα για τέτοιου είδους φοροεισπρακτικές πολιτικές είναι ένα και μοναδικό … η ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα.
1. Η εκπαίδευση ανήκει στην δραστηριότητα γενικού συμφέροντος.
2. Η εκπαίδευση των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το συμφέρον της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας της χώρας και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
3. Η απόφαση αυτή αυξάνει τα δίδακτρα κατά το 1/5 της αξίας των ισχυόντων που θα έχει ως αποτέλεσμα
>την αδυναμία επιμόρφωσης των νέων, καθώς η υπερβολική αύξηση των διδάκτρων συνδυάζεται με την συρρίκνωση των εισοδημάτων.
>και την αύξηση της παραοικονομίας όπως εκφράζεται από την παροχή ιδιαιτέρων μαθημάτων, χωρίς παραστατικά.
Συνεπώς, με την απόφαση αυτή, θεωρούμε πως ενώ δεν θα επιτευχθεί το επιδιωκόμενο οικονομικό αποτέλεσμα, παράλληλα θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού αλλά και στην επιμόρφωση των νέων.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:25:22]