Δευτέρα 21 Μαΐου 16:42      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εργασίες στο δημαρχείο, προσωρινή διέλευση από την Παντανάσσης

Εργασίες στο δημαρχείο, προσωρινή διέλευση από την ΠαντανάσσηςΑπό το Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, γνωστοποιείται η προσωρινή διέλευση και στάθμευση μικρής χρονικής διάρκειας οχημάτων, επί του πεζόδρομου της Παντανάσσης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Πανταννάσης αρ. 30 και συγκεκριμένα έμπροσθεν της πρόσοψης του Δημαρχείου επί της Παντανάσσης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες επισκευής της στέγης του Δημαρχείου, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (2014)» του Δήμου Πατρέων, για το χρονικό διάστημα από τις 16-9 έως και τις 5-11, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του υπόψη έργου.
Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών Μαιζώνος- Παντανάσσης.
Για την κίνηση των οχημάτων επί του πεζόδρομου θα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ενώ με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται η είσοδος - έξοδος των οχημάτων από και προς τον πεζόδρομο. Ωράριο εργασιών από 7:30 έως 14:30.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:42:55]