Σάββατο 26 Μαΐου 19:03      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δείτε την πανελλαδική δημοσκόπηση της DATA RC για την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»

Δείτε την πανελλαδική δημοσκόπηση της DATA RC για την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»Εξι µέρες πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και η Ν∆ εµφανίζει πολύ µικρό προβάδισµα της τάξης του 0,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας ποσοστό πρόθεσης ψήφου 27,1% µε 26,3% αντίστοιχα.
Η σύµπραξη ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ σε αυτή τη φάση, είναι τρίτο κόµµα µε πρόθεση να το ψηφίσει το 5,7% και ακολουθεί πολύ κοντά η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ µε 5,5% και το ΚΚΕ µε 5,2%. Το ΠΟΤΑΜΙ εµφανίζει 4,7% και πολύ κοντά στο 3% η ΛΑΕ (2,7%), ΟΙ ΑΝΕΛ (2,6%) και η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ (2,6%). Ακυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο δηλώνει ότι θα επιλέξει το 2,6%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 9,8%.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ PDF ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της εφηµερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Ποσοτική έρευνα µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο.
∆ΕΙΓΜΑ: Το δείγµα της έρευνας ανέρχεται σε 1.063 ψηφοφόρους Πανελλαδικά, άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. Πραγµατοποιήθηκε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά ∆ιοικητική Περιφέρεια µε χρήση quota σε φύλο και ηλικία.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Η πρόθεση ψήφου έχει προκύψει µετά από στάθµιση ως προς την ψήφο στις Εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015.
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 11-14/09/2015.Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. [Α.Μ. ΕΠΙΧ. ∆ΗΜΟΣΚΠ.-ΤΜΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.2, Α.Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχής προστ. Ατοµ. ∆εδ. Ν 472/1997:817]. H DATA RC είναι µέλος του Π.Ε.Σ.Σ. που εφαρµόζει ο ΣΕ∆ΕΑ, της ESOMAR και µέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας ∆ηµοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώµης
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η έρευνα ξεκίνησε στις 11/9, δηλαδή δύο ηµέρες µετά την διεξαγωγή του πρώτου debate µεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών και ολοκληρώθηκε την ∆ευτέρα 14/9 το µεσηµέρι, πριν δηλαδή την διεξαγωγή του δεύτερου debate µεταξύ των δύο αρχηγών των µεγαλύτερων κοµµάτων του κοινοβουλίου.
Με βάση το σχεδιασµένο δείγµα οι ελάχιστες βάσεις των ερωτώµενων είναι πάνω από 100 άτοµα για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆. Οι αναλύσεις των απόψεων των ψηφοφόρων των άλλων κοµµάτων είναι ενδεικτικές (βάσεις κάτω των 100).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Την Τρίτη 15/9 θα παρουσιαστεί το β' µέρος της δηµοσκόπησης µε πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:03:17]