Πέμπτη 24 Μαΐου 15:10      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το ΙΚΑ έδωσε παράταση στους οφειλέτες

Το ΙΚΑ έδωσε παράταση στους οφειλέτεςΔυνατότητα πληρωμής μέχρι 30/09/2015 αποφάσισε να δώσει το ΙΚΑ προς τους οφειλέτες, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων απώλειας ρυθμίσεων.

Στην ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τονίζει ότι αναγνωρίζει τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν -λόγω και της μη εξοικείωσης των περισσότερων οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες- και γι'αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους εν λόγω οφειλέτες να διατηρήσουν τη ρύθμιση και να καταβάλουν με τον ορθό τρόπο τις οφειλές τους μέχρι την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου.

Για λόγους ίσης μεταχείρησης, αυτή η δυνατότητα παρέχεται και σε όσους για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις δόσεις της ρύθμισης.

Ξεκαθαρίζεται ότι μετά το πέρας και αυτής της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση.

Στην ανακοίνωσή του το ΙΚΑ δίνει γι' αυτό το λόγο και κατευθύνσεις προς τη σωστή κατεύθυνση συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

-Η Ταυτότητα Οφειλέτη αποτελεί έναν μοναδικό, εικοσαψήφιο, σταθερό κωδικό που αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) του ΚΕΑΟ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια Συναλλαγών ΚΕΑΟ (καταβολές καθυστερούμενων οφειλών) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ταυτότητας οφειλέτη δεν αφορούν μόνο στις δόσεις της ρύθμισης που διατηρεί ο οφειλέτης, αλλά αφορούν και σε κάθε άλλη οφειλή που μπορεί να προκύψει μετά τη ρύθμιση. Επομένως αν προκύψει οφειλή μετά τη ρύθμιση και καταβληθεί μόνο το ποσό της δόσης, αυτό δεν θα επαρκεί για την κάλυψή της.

-Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή στους οφειλέτες, ώστε πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρωμή ποσού καθυστερούμενων εισφορών, είναι απαραίτητο να πληροφορούνται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», «Πληρωμές Οφειλέτη» για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:10:21]