Δευτέρα 21 Μαΐου 10:38      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Βάσεις 2015: Δείτε στατιστικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων

Βάσεις 2015: Δείτε στατιστικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντωνΣχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Από το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους:
α) ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), για τα τμήματα και τις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.
β) ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄, για τα ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
γ) εσπερινού Γενικού Λυκείου και εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
δ) εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄, για τα ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και τις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
Σήμερα δίδονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να τις προωθήσουν στα Λύκεια αρμοδιότητάς τους και να αναρτηθούν σε αυτά εντός της ημέρας.
O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.616
(77.054 με το 90%, 15.640 με το 10%, 11.922 με τα ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 99.958.
Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 70.988, ενώ το 2014 εισήχθησαν 72.763.
Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
10%
90%
ΕΠΑΛ-Α
ΣΥΝΟΛΑ
2014
2013
Ημερήσια
Εσπερινά
Ημερήσια
Εσπερινά
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
12.700
(11.705
ΓΕΛ,
27
ΕΠΑΛ-Β,
968
ΕΠΑΛ-Α)
2.940
(2.730
ΓΕΛ,
6
ΕΠΑΛ-Β,
204
ΕΠΑΛ-Α)
76.164
(75.926
ΓΕΛ,
238
ΕΠΑΛ-Β)
890
(653
ΓΕΛ,
237
ΕΠΑΛ-Β)
11.490
432
104.616
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
2.671
(2.669
ΓΕΛ,
2
ΕΠΑΛ-Β)
1.657
(1.654
ΓΕΛ,
3
ΕΠΑΛ-Β)
39.992
(39.946
ΓΕΛ,
46
ΕΠΑΛ-Β)
433
(350
ΓΕΛ,
83
ΕΠΑΛ-Β)
0
0
44.753
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ - ΑΕΝ
111
(96
ΓΕΛ,
15
ΕΠΑΛ-A)
46
(44
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-A,
1
ΕΠΑΛ-B)
1.374
(1.373
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-Β)
3
ΓΕΛ
204
2
1.740
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
1.420
(1.096
ΓΕΛ,
2
ΕΠΑΛ-Β,
322
ΕΠΑΛ-Α)
807
(659
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-Β,
147
ΕΠΑΛ-Α)
17.020
(16.951
ΓΕΛ,
69
ΕΠΑΛ-Β)
204
(123
ΓΕΛ,
81
ΕΠΑΛ-Β)
4.844
200
24.495
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
4.202
(3.861
ΓΕΛ,
4
ΕΠΑΛ-Β,
337
ΕΠΑΛ-Α)
2.510
(2.357
ΓΕΛ,
5
ΕΠΑΛ-Β,
148
ΕΠΑΛ-Α)
58.386
(58.270
ΓΕΛ,
116
ΕΠΑΛ-Β)
640
(476
ΓΕΛ,
164
ΕΠΑΛ-Β)
5.048
202
70.988
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
33,09%
85,37%
76,66%
71,91%
43,93%
46,76%
67,86%

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες στα ΤΕΙ εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο.
Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Β. Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής αυτών των εισαγόμενων θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο, με την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζεται και βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ') του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Οσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:
α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ) και β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών -μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:38:29]