Δευτέρα 28 Μαΐου 02:30      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο οδικός χάρτης για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»

Ο οδικός χάρτης για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»Τον οδικό χάρτη για το ξεκαθάρισμα των «κόκκινων» δανείων συντάσσει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης σε συνεννόηση με το κουαρτέτο των δανειστών, με στόχο αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να ξεκινήσει η διαδικασία εξυγίανσης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα «κόκκινα δάνεια» ιδιωτών και επιχειρήσεων ανέρχονται στα 110 δισ. ευρώ. Τα «εργαλεία» για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» θα είναι για τις επιχειρήσεις ο νόμος Δένδια, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια, οι λύσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και αλλαγές του νόμου Κατσέλη, σε συνδυασμό με την θέσπιση του κριτηρίου εύλογων δαπανών στα 1.100 ευρώ ανά νοικοκυριό τον μήνα.
1. Εως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.
2. Θα επανενεργοποιηθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους και θα συσταθεί γραμματεία που θα το επικουρεί.
3. Συστήνονται 30 Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών, ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με αρμοδιότητα την ενημέρωση των δανειοληπτών, την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλών.
4. Εως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
5. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015, η Κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
6. Θα δημιουργηθεί Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητη αρχή, που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών και θα τροποποιηθεί ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
7. Εως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών και με εισαγωγή μηχανισμών ταχείας διεκπεραίωσης.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:30:48]