Σάββατο 26 Μαΐου 19:11      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Χρειάζεται 770 εκ. ευρώ για το Σχέδιο Πόλης

Χρειάζεται 770 εκ. ευρώ για το Σχέδιο ΠόληςΣτο αστρονομικό ποσό των 770.000.000 ευρώ ανέρχονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Πατρέων, στην περίπτωση που θα ήθελε -και θα μπορούσε- να υλοποιήσει το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης. Η σύγχρονη Πάτρα βιώνει μια στρεβλή πολεοδομική πραγματικότητα που θέλει τον μεν Δήμο ανήμπορο να την αντιμετωπίσει, τους δε ιδιοκτήτες απαλλοτριωμένων εκτάσεων να έχουν καταστεί «όμηροι» επί πολλά χρόνια, αδυνατώντας να αξιοποιήσουν τα δεσμευμένα ακίνητά τους.
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ
Τα στοιχεία του Δήμου προδίδουν μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Στο σύνολο του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης που καταλαμβάνει έκταση 22.400 στρεμμάτων, οι υποχρεώσεις του Δήμου για απαλλοτριώσεις πλησιάζουν τα 2.200 στρέμματα. Τα 770 εκ. ευρώ προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των απαλλοτριωμένων στρεμμάτων επί την ενδεικτική τιμή μονάδος αποζημίωσης των 350 ευρώ /τετραγωνικό μέτρο (όση είναι δηλαδή η μέση τιμή μονάδος αποζημίωσης που προκύπτει από εκδοθείσες έως σήμερα δικαστικές αποφάσεις).
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Από διαταγές πληρωμών και αποφάσεις άρσεων απαλλοτριώσεων που έχουν εκδοθεί, έχει βεβαιωθεί στον Δήμο ποσό που συνολικά ανέρχεται στο ύψος περίπου των 28.000.000 ευρώ. Κοντολογίς, αυτά τα χρήματα είναι άμεσα απαιτητά. Ο Δήμος έχει δύο επιλογές: Να πληρώσει για να κρατήσει τα απαλλοτριωμένα ακίνητα και να υλοποιήσει το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης μέχρι αυτού του ποσού ή να επιτρέψει την αποδέσμευση των ακινήτων ώστε να αξιοποιηθούν (οικοδόμηση κ.ά.) από τους ιδιοκτήτες τους. Υπάρχει και μια τρίτη, επιμέρους λύση. Να αποζημιώσει μερικώς ένα δεσμευμένο ακίνητο και να συμπληρώσει την οφειλή προς τον ιδιοκτήτη προτείνοντας την ανταλλαγή -μέχρι κάλυψης του συνολικού ποσού- με άλλο δημοτικό ακίνητο (από αυτά που είναι εγγεγραμμένα στην ονομαζόμενη Τράπεζα Γης).
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
Στις περισσότερες περιπτώσεις που φτάνουν στον Δήμο προκύπτει αδυναμία στην καταβολή των απαιτούμενων χρημάτων, ώστε να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις του προς τους δικαιούχους, είτε αυτό αφορά ίδιους πόρους είτε από πόρους προερχόμενους από εισφορές σε χρήμα. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα που προέρχονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).
Γι' αυτό κι όταν εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις άρσης απαλλοτρίωσης, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, γίνεται εκ νέου υποβολή της ρυμοτομίας για τους προβλεπόμενους δρόμους, ενώ οι πλατείες εξετάζονται κατά περίπτωση (με βασικά κριτήρια τη χωροθέτησή τους και τον αριθμό των κατοίκων που εξυπηρετούν).
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΗΝ «ΠτΔ»
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:11:12]