Σάββατο 26 Μαΐου 01:34      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Η Κυβέρνηση Εθνικής ΕνότηταςΜετά την ορκωμοσία του ο Κ. Καραμανλής οδηγήθηκε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και εγκατεστάθη. Την επομένη ημέρα πρωί-πρωί άρχισε τις συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβερνήσεως. Τον πρώτο που εδέχθη ήταν ο Π. Κανελλόπουλος, στον οποίον ο Καραμανλής πρότεινε να ορκισθεί αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Βέβαια, ο Π. Κανελλόπουλος για τους δικούς του λόγους αρνήθηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, διαβεβαίωσε όμως τον πρωθυπουργό ότι θα τον βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις για να βγει η χώρα από το μεγάλο αδιέξοδο.
Μετά τον Π. Κανελλόπουλο ο πρωθυπουργός εδέχθη τον Γεώργιο Μαύρο, στον οποίον πρότεινε την αντιπροεδρία της κυβερνήσεως και το υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γεώργιος Μαύρος, αφού εδέχθη την πρόταση του Κ. Καραμανλή, μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών για να αρχίσει τις επικοινωνίες του.
Την επομένη ημέρα μετά την ορκωμοσία του πρώτου κλιμακίου της κυβερνήσεώς του ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής απηύθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, όπου εξέθετε τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε και ιεραρχούσε τις προτεραιότητες των προβλημάτων που είχαν παρουσιασθεί. Τέλος, ζήτησε από τον ελληνικό λαό να επιδείξει πολιτική ωριμότητα και τον διαβεβαίωσε ότι θα θεμελιώσει μία πραγματική προοδευτική δημοκρατία στην οποία θα έχουν θέση όλοι οι Ελληνες.
Τα κυριότερα σημεία του διαγγέλματος έχουν ως εξής:
«Ελληνίδες, Ελληνες,
Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας υπό συνθήκες κρίσιμες και δι' αυτήν και δι' ολόκληρον τον Ελληνισμόν. Με στηρίζει όμως η πεποίθησις ότι και αι μεγαλύτεραι δυσχέριαι ημπορούν να αντιμετωπισθούν με την επιστράτευσιν όλων των δυνάμεων και των αιρετών του έθνους.
Προς τούτο απευθύνομαι προς όλους σας και ιδιαίτερα προς τη νεολαία και τας ενόπλους δυνάμεις της χώρας, με πρωτοβουλία των οποίων ήνοιξε ο δρόμος προς την ομαλότητα. Και σας ζητώ να εξάρθητε εις το ύψος των περιστάσεων (...). Την ώρα αυτή η σκέψις μου στρέφεται προς τη δοκιμαζόμενην Μεγαλόνησον, της οποίας την ανεξαρτησίαν και την ακεραιότητα θα προσπαθήσουμε δι όλων μας των δυνάμεων, με σταθερότητα και με πίστιν εις τας αρχάς του δικαίου και τας παραδόσεις της ιστορίας μας (...) Οταν συν Θεώ -και θέλω να ελπίζω συντομότατα- θα έχει αντιμετωπισθεί το εθνικό θέμα, που συνταράσσει ολόκληρο τον Ελληνισμό, η Κυβέρνησις ενισχυμένη με νέας δυνάμεις, θα ασχοληθεί με τα πιεστικότερα προβλήματα του τόπου. Και το κυριότερο εξ αυτών είναι η ταχεία χάραξις της διαδικασίας που θα οδηγήσει στη θεμελίωσιν μιας πραγματικής και προοδευτικής δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας θα έχουν θέσιν όλοι οι Ελληνες (...). Το στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της δικτατορίας και της πλήρους αποκατάστασης της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμον. Για να αξιοποιηθεί ωφέλιμα χρειάζεται πολιτική ωριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Ελληνες και οι Ελληνίδες, μετά την οδυνηρήν δοκιμασίαν των τελευταίων ετών, θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασικήν αυτήν πολιτικήν αρετήν».
Μετά από όλα τα ανωτέρω, την μεθεπόμενη ημέρα, 26 Ιουλίου 1974, ορκίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Φ. Γκιζίκη και παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, το δεύτερο κλιμάκιο της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας. Οι νέοι υπουργοί που ορκίσθηκαν την 26/7/1974 ήσαν οι εξής: Παρά τω Πρωθυπουργώ Γεώργιος Ράλλης, Εσωτερικών Χριστόφορος Στράτος, Οικονομικών Γεώργιος Πεσματζόγλου, Γεωργίας Δ. Παπασπύρου, Βιομηχανίας Χαρ. Πρωτόπαπας, Εμπορίου Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Δημοσίων Εργων Γ. Α. Μαγκάκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών Ι. Μηναίος. Υφυπουργοί: Συντονισμού και Προγραμματισμού Ευ. Δεβλετόγλου, παρά τω Πρωθυπουργώ Ι. Μπούτος, Εσωτερικών Ι. Βαρβιτσιώτης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ. Τσάτσος και Κ. Αποσκίτης, Οικονομικών Γ. Λιανόπουλος, Γεωργίας Γ. Παπαγιαβής, Βιομηχανίας Αθ. Ταλιαδούρος, Εμπορίου Κ. Στεφανόπουλος, Δημοσίων Εργων Κ. Αλαβάνος, Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμ. Κεφαλογιάννης,.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στην Κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας μετείχαν άτομα από την ΕΡΕ και την Ενωση Κέντρου, καθώς και νέοι πολιτικοί που είχαν μετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα και εκπροσωπούσαν τις νέες πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει επίσης, να σημειώσουμε ότι από την κυβέρνηση απείχαν άτομα του ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση, καθώς και άτομα του ΚΚΕ, διότι το κόμμα αυτό δεν είχε ακόμη νομιμοποιηθεί.
Οπως ελέγχθη, το πρώτο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή ήταν η εισβολή των Τούρκων στη μεγαλόνησο Κύπρο. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο την 20η Ιουλίου 1974, συνήλθε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίον με τη σύμφωνη γνώμη των πέντε μονίμων μελών (ΗΠΑ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ και ΚΙΝΑ) εξέδωσε το ψήφισμα 353, με το οποίο ζητούσε από όλες τις χώρες να σεβασθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Με το ίδιο ψήφισμα το Συμβούλιο Ασφαλείας καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες, την άμεση κατάπαυση της ξένης επέμβασης και την αποχώρηση «χωρίς καθυστέρηση» των ξένων στρατευμάτων από το Κυπριακό έδαφος. Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας πρότεινε στις κυβερνήσεις των τριών εγγυητριών δυνάμεων (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ) να αρχίσουν «χωρίς καθυστέρηση διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και τη συνταγματική κυβέρνηση στην Κύπρο».
Βέβαια, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και έστειλαν αντιπροσώπους στην Τριμερή Διάσκεψη της Γενεύης που διήρκεσε από 25 έως 30 Ιουλίου 1974. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός των Εξωτερικών, της τούρκικης ο υπουργός Εξωτερικών Ταράν Γκιουνές και της βρετανικής ο Τζέιμς Κάλαχαν, υπουργός των Εξωτερικών.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ήσαν σκληρές και επίπονες και χαρακτηρίζονταν από σκοτεινό διπλωματικό παρασκήνιο. Στόχος και των τριών αντιπροσωπειών ήταν η εξεύρεση της καλύτερης λύσης για επίλυση του μεγάλου προβλήματος που είχε ενσκήψει στην περιοχή.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:34:46]