Τετάρτη 23 Μαΐου 01:48      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Κέρδη για τον ΟΤΕ 47,2 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο

Κέρδη για τον ΟΤΕ 47,2 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνοΣτο ποσό των 1,894 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ στο πρώτο εξάμηνο 2015 έναντι 1,914 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο σημειώνοντας μείωση 1%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 100,9 εκατ. ευρώ από 129,6 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 22,1%) ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 644,4 εκατ. ευρώ από 679,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,2%.

Στο δεύτερο τρίμηνο 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ ανήλθε σε 953,5 εκατ. ευρώ έναντι 950,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένος κατά 0,3%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα ισχυρά έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 0,6%, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η κινητή τηλεφωνία Ελλάδας επέδειξε ανθεκτικότητα, καθώς τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote μειώθηκαν κατά 4,6%, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α' τρίμηνο 2015: -4,9%), παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Επίσης, στο δεύτερο τρίμηνο 2015 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ ανήλθαν σε 47,2 εκατ. ευρώ έναντι 72,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,5% ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 318,4 εκατ. ευρώ από 346,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8%.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ (131,1 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των πληρωμών για φάσμα), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή 8,5 εκατ. ευρώ για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε 72,8 εκατ. ευρώ και 27,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκατ. ευρώ (από αυτά 8,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος στην Αλβανία).

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2015, μειωμένος κατά 31,8% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική βάση να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2014.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο. Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας. Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:48:12]