Δευτέρα 28 Μαΐου 08:41      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε δόσεις θα γίνει η παρακράτηση στις κύριες συντάξεις

Σε δόσεις θα γίνει η παρακράτηση στις κύριες συντάξειςΣε τρεις δόσεις, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, θα γίνει τελικά η αναδρομική παρακράτηση της αυξημένης εισφοράς στις συντάξεις.
Το θέμα επανεξετάστηκε από την κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική απόφαση για εφάπαξ παρακράτηση των αναδρομικών από 1/9/2015 και χθες εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας.
Η εγκύκλιος αναφέρει ότι η αύξηση της εισφοράς υπέρ υγείας στις κύριες συντάξεις από το 4% στο 6% ισχύει κανονικά από 1ης Ιουλίου, όπως επίσης και η επιβολή εισφοράς 6% στις επικουρικές συντάξεις. Διευκρινίζει, όμως, ότι η αναδρομική κράτηση των εισφορών Ιουλίου και Αυγούστου δεν θα γίνει εφάπαξ στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, αλλά σε τρεις μηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας από τις συντάξεις του μηνός Οκτωβρίου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος:
«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α 716.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.
Ειδικότερα:
ί. Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξης συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ.
Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.
ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.
iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 (Β'2810) Κ.Υ.Α.
Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά το υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015 έγγραφό μας, με ΑΔΑ:6435465Θ1Ω-83Δ το οποίο ανακαλείται. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:41:20]