Δευτέρα 21 Μαΐου 00:22      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τι ισχύει από σήμερα για τους Ελληνες επενδυτές;

Τι ισχύει από σήμερα για τους Ελληνες επενδυτές;Με βάση τα όσα ενέκρινε η ΕΚΤ και την υπουργική απόφαση, οι Ελληνες επενδυτές μπορούν να κάνουν συναλλαγές με τους εξής τρόπους:

1) Από πώληση υφιστάμενων μετοχών ή άλλων προϊόντων 2) από καταβολή νέου χρήματος 3) από έμβασμα εξωτερικού 4) από επιστροφή ασφαλειών ( margin ) 5) χρήματα από παράγωγα 6) από πιστωτικά υπόλοιπα στις χρηματιστηριακές (τα οποία υπολογίζονται σε λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ). Οι Ελληνες επενδυτές δεν μπορούν να μεταφέρουν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ωστόσο αυτό αποφασίστηκε για την ευστάθεια του συστήματος. Με νεότερη απόφαση της ΕΚΤ πιθανότατα να αλλάξει.

Από την άλλη πλευρά οι ξένοι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν ελεύθερα συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις) εφόσον βρεθεί αντισυμβαλλόμενος. Αυτό είναι και το κλειδί για τις πρώτες ημέρες. Το μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής θα προκαλέσει εύλογα πωλήσεις καθώς 47,9 δισ. ευρώ ήταν δεσμευμένα δίχως ελευθερία κινήσεως. Υπό το καθεστώς των κεφαλαιακών ελέγχων, όμως, έχουν αλλάξει οι συνθήκες στην οικονομία, έτσι και εταιρείες με ρευστότητα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γι αυτό δεν θα προκληθούν μόνο πωλήσεις, αλλά και αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εξαίρεση τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που κυνηγούν καταστάσεις όπως του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο καλύτερος τρόπος αγοράς είναι μετά την φασαρία, όταν θα έχει επέλθει μια ομαλοποίηση στο χρηματιστήριο. Σ αυτο προσανατολίζονται όλοι όσοι θέλουν να κινηθούν αφού καθίσει η "σκόνη" που θα σηκωθεί.


Συμβάσεις περιθωρίου margin - παράγωγα - Aμοιβαία κεφάλαια - Πιέσεις από ανοικτές θέσεις;

Πριν από την διακοπή του χρηματιστηρίου και εξαιτίας της μεταβλητότητας πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες σταμάτησαν τις συμβάσεις με περιθώριο ή αύξησαν τα χρήματα για τα παράγωγα. Εκ των υστέρων, όπως αποδείχθηκε η ενέργεια αυτή ήταν σωστή. Σήμερα, πιθανότατα, με μια μεγάλη πτώση των μετοχών πολλοί επενδυτές ενδέχεται να βρεθούν ανοικτοί στις θέσεις τους και να χρειασθεί να καταβάλλουν χρήματα. Διαφορετικά θα προκύψουν αναγκαστικές πωλήσεις μετοχών (margin calls), ειδικά όταν οι επενδυτές δεν έχουν χρήματα να καλύψουν τις ανοικτές θέσεις. Εκτός από τον εγκλωβισμό των κεφαλαίων επί 5 εβδομάδες και τις συνέπειες που θα προκληθούν ένα επιπρόσθετο βάρος θα είναι οι αναγκαστικές πωλήσεις. Σε αρκετές χρηματιστηριακές οι λογαριασμοί έχουν τακτοποιηθεί. Την ίδια στιγμή οι μεριδιούχοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν θα μπορούν ακόμη να πωλήσουν μερίδια σύμφωνα με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή, όμως, μπορεί να αρθεί και να δημιουργηθεί νέα εστία μεταβλητότητας.


Αλλαγή ορίων

Εν όψει των ειδικών συνθηκών και της μεταβλητότητας κρίθηκε σκόπιμο να αλλάξουν οι όροι διακοπής των μετοχών. Οι αλλαγές αφορούν το στατικό όριο ΑΜΕΜ ( Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας - διακύμανση της τιμής από την τελευταία πράξη που έχει εκτελεστεί) το οποίο από 10% που ήταν υποχωρεί στο 7%. Οταν δηλαδή η τιμή μιας μετοχής στην δημοπρασία ξεπεράσει το 7% τότε μπορεί να "παγώσει"

Αντίστοιχα, στο δυναμικό ΑΜΕΜ (διακύμανση της τιμής πριν εκτελεστεί η πράξη) αναπροσαρμόζεται από 3% στο 1,5%.

Αν δεν έχει εκτελεστεί πράξη στην αρχή της συνεδρίασης ως τιμή τελευταία ορίζεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης.
Επίσης η διάρκεια συγκέντρωσης εντολών από 5 λεπτά θα αυξηθεί στα 10 λεπτά δηλαδή 10 λεπτά θα βγαίνει off μια μετοχή.

Επίσης η διάρκεια επέκτασης της περιόδου συγκέντρωσης εντολών της μεθόδου 2 από 30% που ήταν (που αντιστοιχούσε σε απόκλιση από την τιμή αναφοράς κατά 3%) γίνεται 20% (που αντιστοιχεί σε απόκλιση από την τιμή αναφοράς κατά 1,4%)


Πειραιώς: Οι επιπτώσεις των capital controls δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν

Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς, αναφέρει μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, σε απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εξαιτίας κυρίως της τραπεζικής αργίας, των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), αλλά και της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής (EKT), η Τράπεζα Πειραιώς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημέρωνει την επενδυτική κοινότητα για τα ακόλουθα θέματα:
- Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια. Η τραπεζική αργία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2015 και έληξε στις 20 Ιουλίου 2015. Διατηρήθηκαν, ωστόσο, σε ισχύ οι περιορισμοί αναλήψεων μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων. Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς. Ενας δε από τους στόχους -μεταξύ άλλων- της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών από την εφαρμογή των capital controls. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 1ο 6μηνο 2015 βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία κατάρτισης και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Συνεπώς, στην παρούσα φάση η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις σχετικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν τον Μάρτιο 2015, οπότε και ο Ομιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.
Υψος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Το σύνολο της αντληθείσας μέσω Ευρωσυστήματος ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2015 στα €37 δισ. (€15 δισ. μέσω ΕΚΤ και €22 δισ. μέσω ELA), ποσό αμετάβλητο μέχρι σήμερα.
- Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως προαναφέρθηκε στο σημείο περί επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Τράπεζα δεν διαθέτει στοιχεία, ώστε να προσδιορισθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επηρεασθεί κυρίως από το εύρος της διαφαινόμενης υποχώρησης του ΑΕΠ και την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, με αντιστάθμιση από την επίπτωση του αναπτυξιακού πακέτου χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτό συμφωνήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου 2015.
- Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων συνιστά κατά πάγια τακτική μέρος των εργασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε στάδιο προετοιμασίας και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε €4,0 δισ. εκ των οποίων τα €1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα €2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα €0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).
- Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), των stress tests και της ανακεφαλαιοποίησης. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Εχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη Συνολική Αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ και θα καλύπτει τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες Stress Test και Join-Up, παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από ένα χρόνο, χωρίς να έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη το πλαίσιο, ο τρόπος και τα ενδεχόμενα εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ήταν σε καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 29 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου 2015, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς των οριζομένων από τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα εξυπηρέτησε πλήρως τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων πελατών της στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπονταν από την ΠΝΠ, και τους παρείχε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της.
Από τις 20 Ιουλίου 2015, με τη λήξη της τραπεζικής αργίας, το σύνολο των 778 καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του κοινού, υπό τους περιορισμούς της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 και της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης της 24ης Ιουλίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων από τα τέλη Ιουνίου 2015 ως σήμερα, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση σχεδόν 340 χιλιάδων νέων χρεωστικών καρτών, ενέγραψε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank περίπου 75 χιλιάδες νέους χρήστες, διεκπεραίωσε κατά μέσο όρο πάνω από 100 χιλιάδες ηλεκτρονικές συναλλαγές ημερησίως (+50% έναντι της προηγούμενης περιόδου) και εργάσθηκε εστιασμένα και αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των πελατών της υπό τις νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου 2015 οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα εμφάνισαν μείωση 28%, ενώ, ειδικά από τη λήξη της τραπεζικής αργίας και ως σήμερα, οι καταθέσεις δεν εμφανίζουν πρόσθετες εκροές.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:22:32]