Σάββατο 26 Μαΐου 01:49      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τσακαλώτος, Στουρνάρας και Αγγελάρας επιλέγουν το ΔΣ του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Τσακαλώτος, Στουρνάρας και Αγγελάρας επιλέγουν το ΔΣ του Δημοσιονομικού ΣυμβουλίουΣτην αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα προχωρήσουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαος Αγγελάρας.

Σημειώνεται πως η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου και η υποβολή των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς θα λαμβάνεται επιπλέον υπόψη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

πτυχίο οικονομικών επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
διδακτορικό τίτλο ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα,
επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον 15 ετών,
άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο έχει πτωχεύσει, έχει αποκλεισθεί ή παυτεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, αλλά και πρόσωπο που είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος.

Μετά την επιλογή των καταλληλότερων από τους κ.κ. Τσακαλώτο, Στουρνάρα και Αγγελάρα το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ μεταξύ των περιλαμβανομένων στον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που θα καταρτίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα εγκριθεί από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου διορίζεται με πενταετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται. Κατά παρέκκλιση για το διορισμό του πρώτου ΔΣ η θητεία του Προέδρου και ενός ακόμη μέλους είναι εξαετής, δύο μελών είναι πενταετής και ενός μέλους τετραετής.

Για το χρόνο της θητείας εκάστου των μελών του ΔΣ, πλην εκείνης του Προέδρου που ορίζεται απευθείας από το νόμο, αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:49:05]