Πέμπτη 24 Μαΐου 15:22      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μπλόκα της εφορίας έξω από συνεργεία, ιατρεία, γυμναστήρια

Μπλόκα της εφορίας έξω από συνεργεία, ιατρεία, γυμναστήριαΕντολή ελέγχου ακόμη και στους καταναλωτές που βγαίνουν από ένα κατάστημα, ένα συνεργείο αυτοκινήτων ή ένα ιατρείο έδωσε στους ελεγκτές η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ δίνει λεπτομερείς οδηγίες προς τους ελεγκτές για τους τρόπους με τους οποίους θα διαπιστώνουν αν οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις και αποδίδουν στο δημόσιο ταμείο τον προβλεπόμενο ΦΠΑ και άλλους παρακρατούμενους φόρους.
Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι "Κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία".
Στις περιπτώσεις όμως που ο πελάτης δεν επιδεικνύει τη σχετική απόδειξη τότε οι ελεγκτές θα εισέρχονται στην επιχείρηση, θα βεβαιώνουν τη φορολογική παράβαση και θα ελέγχουν αν έχει αποδοθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και οι υπόλοιποι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών).
Ο παραπάνω έλεγχος θα γίνεται κατά κύριο λόγο σε καταστήματα πώλησης ρούχων και παπουτσιών και σε επιχειρήσεις για τις οποίες καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών που βρίσκονται εντός της επαγγελματικής εγκατάστασης, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα ιατρεία, τα φροντιστήρια και τα γυμναστήρια. Για αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, οι οδηγίες που δίνονται με την εγκύκλιο είναι "να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά".
Αντιθέτως έφοδος εντός των καταστημάτων για να διαπιστωθεί αν έχουν εκδοθεί αποδείξεις θα γίνεται κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης, όπως είναι τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη θα πρέπει να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:22:49]