Κυριακή 20 Μαΐου 21:00      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στα 5 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση των ζημιών μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Στα 5 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση των ζημιών μετά τη φωτιά στον ΑσπρόπυργοΠέντε εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το αρχικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες τον περασμένο Ιούνιο στον χώρο της εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως - Κτηματική Ξενοδοχειακή ΑΕ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16 Ιουλίου και υπογράφεται από τον απελθόντα υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, με το ποσό αυτό, το οποίο θα βαρύνει τον εταιρεία, αναμένεται να υλοποιηθούν δειγματοληψίες και αναλύσεις προκειμένου να γίνει χαρακτηρισμός των αποβλήτων, προεπεξεργασία των αποβλήτων και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, διαχείριση και τελική διάθεσή τους. Ωστόσο, το κόστος μπορεί να αυξηθεί εάν προκύψει ότι στον χώρο υπάρχουν και επικίνδυνα απόβλητα.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου στα πέντε εκατομμύρια του κόστους που έχει υπολογιστεί περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που έχει καταβάλλει από τις 06.06.2015 ή θα καταβάλλει το Δημόσιο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ζημίας, των διοικητικών εξόδων, των εξόδων για τη συλλογή στοιχείων, την παρακολούθηση, εποπτεία κ.λπ.

Ο όγκος των αποβλήτων (καμένων και μη) που παραμένουν στις εγκαταστάσεις της μονάδας ανακύκλωσης εκτιμάται ότι είναι άνω των 140.000 m3 (κυβικά μέτρα).

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε με την πυρκαγιά, το υπουργείο θα αναλάβει τον συντονισμό των συναρμόδιων αρχών και φορέων σε κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, και θα καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην απόφαση, θα πρέπει έως το τέλος Αυγούστου να γίνουν δειγματοληψίες εδάφους και ύδατος στο χώρο της δραστηριότητας και σε παρακείμενες εκτάσεις, αναλύσεις των δειγμάτων και χαρακτηρισμός των αποβλήτων.

Εως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των αποβλήτων εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, να γίνει η μεταφορά τους με κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα καθώς και η διάθεση των μη επικίνδυνων σε κατάλληλο χώρο και των επικίνδυνων σε αδειοδοτημένο φορέα. Το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του χώρου και της έκτασης που έχει πληγεί ώστε στο τέλος του εξαμήνου να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, θα γίνουν περαιτέρω δειγματοληψίες και αναλύσεις ειδικών παραμέτρων, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση σε νερά και εδάφη. Θα συνταχθεί και θα υποβληθεί ειδική μελέτη εξυγίανσης - αποκατάστασης του χώρου και εφόσον από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν καταδεικνύεται ότι δεν έχει επέλθει επαναφορά των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών που υπέστησαν ζημία, ενδέχεται να απαιτείται η λήψη συμπληρωματικών μέτρων αποκατάστασης.

Ειδικότερα, τα άμεσα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα αποκατάστασης που θα εφαρμοστούν είναι:

Χαρακτηρισμός των αποβλήτων
Διαχωρισμός των αποβλήτων σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, εφόσον προκύψει από τη διαδικασία χαρακτηρισμού η ύπαρξη επικίνδυνων και εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για εργασίες σε χώρους όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, θα επιδιωχθεί ο διαχωρισμός των αποβλήτων εκείνων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης.
Αμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης, ώστε να σταματήσει η διασπορά των οργανικών ρύπων μέσω της σκόνης. Κατά τη φόρτωσή τους θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης των εργαζομένων και επιπρόσθετα να βρέχεται συνεχώς το υλικό με νερό, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία σκόνης.
Τα απόβλητα θα μεταφερθούν με κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα και θα οδηγηθούν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις - αποδέκτες, ανάλογα με τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των αποβλήτων.
Απόξεση του εδάφους, μετά την απομάκρυνση των αποβλήτων. Εν συνεχεία θα γίνει ποιοτικός έλεγχος του αποκαλυφθέντος εδαφικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων, είναι στα φυσιολογικά για την περιοχή επίπεδα.
Από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και σε συνεργασία με την αρμόδια Αρχή θα καθοριστούν οι θέσεις όπου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες σε νερά και εδάφη, εντός και εκτός της επιχείρησης. Στην υπόδειξη των θέσεων, θα ληφθούν υπόψη τα ατμοσφαιρικά μοντέλα διασποράς ρύπου βάσει των μετρήσεων του Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υδρογεωλογικές παράμετροι της περιοχής, καθώς και η ύπαρξη γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, πλησίον της επιχείρησης.

Τέλος θα γίνει παρακολούθηση του χώρου και της γειτονικής έκτασης που έχει πληγεί, μετά από έξι μήνες, για σύγκριση των αποτελεσμάτων.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:00:08]