Πέμπτη 24 Μαΐου 03:44      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Υστέρηση 12% στα έσοδα από φόρους

Υστέρηση 12% στα έσοδα από φόρουςΥστέρηση 12% έναντι του στόχου στον προϋπολογισμό καταγράφουν τα κρατικά έσοδα από φόρους στο α΄εξάμηνο του 2015, αφού οι μόνοι φόροι που εισπράττονται εδώ και καιρό είναι από οικειοθελείς πληρωμές με ρυθμίσεις χρεών στην εφορία.

Τα οριστικά στοιχεία εξαμήνου για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι έως τον Ιούνιο εισπράχθηκαν συνολικά φέτος μόλις 17,377 δισ. ευρώ, έναντι στόχο για 19,738 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,361 δισ. ευρώ λιγότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Και συγκεκριμένα:

- Από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εισπράχθηκαν 468 εκατ. ευρώ λιγότερα ή - 13,3%.

- Από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εισπράχθηκαν 883 εκατ. ευρώ λιγότερα ή - 84%!

- Από τον ΦΠΑ εισπράχθησαν κατά 534 εκατ. ευρώ λιγότερα ή - 8%

Αυξημένοι έναντι του στόχου ήταν οι εισπράξεις από:

- Φόρους στην ακίνητη περιουσία κατά 185 εκατ. ευρώ ή 23%,

- τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 327 εκατ. ευρώ ή 18,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.330 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.451 εκατ. ευρώ).

Το υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του αποδίδει την υστέρηση των 2,6 δισ. ευρώ, εν μέρει τουλάχιστον, στη μη είσπραξη της δεύτερης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ποσού 316 εκατ. ευρώ, κατ' ακολουθία της αντίστοιχης μη είσπραξης της πρώτης δόσης κατά το μήνα Μάιο ποσού 555 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μη είσπραξη μέρους του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, έναντι στόχου μηνός Ιουνίου 703 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,884 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 707 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,235 δισ. ευρώ. Συνολικά μαζί με δαπάνες για χρέος και τόκους καταγράφεται έλλειμμα ύψους 1,414 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 4,606 δισ. ευρώ στο εξάμηνο.

Το ύψος των συνολικών καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.828 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 898 εκατ. ευρώ ή 4,0 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,799 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,657 δισ. ευρώ ή 7,7 % έναντι του στόχου.

Εκτός από φορολογικά έσοδα που βούλιαξαν, μειωμένα ήταν και τα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ΕΔ στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 264 εκατ. ευρώ ή - 47,6%, αλλά και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 105 εκατ. ευρώ ή -34,3% έναντι του στόχου.

Αυξημένα ήταν μόνον τα έσοδα του προγράμματος από την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 805 εκατ. ευρώ ή 1.317%.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.029 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 759 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για το μήνα Ιούνιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 353 εκατ. ευρώ ή 10% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 694 εκατ. ευρώ ή 20% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 50 εκατ. ευρώ ή 18%.

Την υστέρηση κάλυψαν οι περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,242 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,090 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (27,332 δισ. ευρώ). Οι περικοπές αυτές επιβάρυναν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες.

Το υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται σε ανακοίνωσή του ότι έχουν παγώσει οι πληρωμές πλην μισθών και συντάξεων, τονίζοντας πως «το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:44:01]