Κυριακή 27 Μαΐου 21:06      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς ακινήτων με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς ακινήτων με το νέο Κώδικα Πολιτικής ΔικονομίαςΟ νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που ψήφισε το Κοινοβούλιο αλλάζει τόσο τη διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτων, όσο και η κατάταξη όσων δικαιούνται να πάρουν μέρος των καθαρών εσόδων του πλειστηριασμού.

Οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται πλέον με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία του ακινήτου κατά τη στιγμή της κατάσχεσής του.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στο οποίο η τιμή εκκίνησης ήταν η αντικειμενική αξία, η οποία άλλαζε αν το δικαστήριο (συνήθως μετά από δύο - τρεις άγονους πλειστηριασμούς) όριζε χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς.

Επίσης, ο νέος Κώδικας δίνει προτεραιότητα στις τράπεζες για τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς. Με το προηγούμενο καθεστώς από τα καθαρά έσοδα του πλειστηριασμού ικανοποιούνταν πρώτα οι εργαζόμενοι και εν συνεχεία το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) και μετά οι τράπεζες.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αυτό θα έχει ως συνέπεια οι τράπεζες να έχουν τώρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι σήμερα παρότι το σύνολο των προβληματικών δανείων (δάνεια σε καθυστέρηση καθώς και τυπικά ενήμερα που χρήζουν όμως απομείωσης) έχει ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ και εξ αυτών το 50% έχει καταγγελθεί, μόλις για το 59% όσων καταγγέλθηκαν οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Το µεγαλύτερο µέρος των υποθέσεων βρίσκεται στο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας και της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με την παροχή προτεραιότητας ικανοποίησης στις τράπεζες έναντι του Δημοσίου και των εργαζομένων οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητά τους, χωρίς να διευθετηθούν ληξιπρόσθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και Δημόσιο, που επισύρουν και ποινή φυλάκισης.

Πρόκειται για αλλαγή που εκτιμάται ότι θα μειώσει τους συνειδητούς κακοπληρωτές, όσους δηλαδή ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ή να βάλουν λεφτά στην επιχείρησή τους το αποφεύγουν.

Σε αυτούς θα επικεντρωθούν και οι ενέργειες των τραπεζών, όπως διευκρινίζουν στελέχη τους, καθώς δεν έχει νόημα να βγάλουν στο σφυρί ακίνητα δανειοληπτών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων με βάση τα τρέχοντα εισοδήματά τους και την περιουσιακή τους κατάσταση.

Στο καθεστώς των πλειστηριασμών επέρχονται και επιμέρους αλλαγές. Ολες οι αιτιάσεις κατά των πλημμελειών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης προβάλλονται σε δύο μόνο στάδια.

Το πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα πριν από τον πλειστηριασμό και περιλαμβάνει όλους τους λόγους ακυρότητας της διαδικασίας. Κατά της απόφασης που θα εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης, χωρίς να αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής υπό προϋποθέσεις).

Το δεύτερο στάδιο τοποθετείται μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και περιλαμβάνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής για ενδεχόμενες πλημμέλειες, οι οποίες εμφιλοχώρησαν από την πράξη του πλειστηριασμού μέχρι τη σύναξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά 7 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση 8 μηνών από την ημέρα αυτή.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:06:47]