Πέμπτη 24 Μαΐου 11:03      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειεςΣε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από σήμερα και για ένα μήνα η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών.
Η προθεσμία υποβολής σχολίων μέσω της πλατφόρμας του opengov εκπνέει στις 24 Αυγούστου.
Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που υπογράφουν ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης
ΜΜΕ στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί τις οριζόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την κτιριακή υποδομή και το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου
προγράμματος. Ρυθμίζονται, επίσης, κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιρειών, καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι
για τη συμμετοχή της στην κάθε εταιρεία. Τέλος, επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων και των μετόχων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:03:13]