Τετάρτη 23 Μαΐου 04:47      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


«Ο ELA δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος»

«Ο ELA δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος»Ο έκτακτος δανεισμός, μέσω του ELA, δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος, δεδομένου ότι αποτελεί ένα εργαλείο μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής και ως εκ τούτου «φέρει» αρκετούς κινδύνους.
Η παραπάνω άποψη εκφράζεται σε ειδική έκθεση του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου (Financial Risk Management) της ΕΚΤ, στην οποία εξετάζονται όλα τα μη συμβατικά μέτρα που έχει χρησιμοποιήσει η τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την Ευρωζώνη.
Όπως τονίζεται στην έκθεση ο Έκτακτος Μηχανισμός Στήριξης (ELA) – ο οποίος υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όχι μόνο στην Ελλάδα – δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών και όχι για να διασώσει τις τράπεζες.
Ταυτόχρονα αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος δεν είναι άνευ κινδύνου, τον οποίο καλούνται να «σηκώσουν» οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, μέσω των οποίων διατίθενται τα χρήματα του ELA, ενώ ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα κεφάλαια «μοιράζονται» υπάγεται στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [04:47:43]