Σάββατο 26 Μαΐου 03:29      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΣτΕ: Νόμιμη η κατάσχεση καταθέσεων σε όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάσχεση καταθέσεων σε όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ«Πράσινο φως» δόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επιβολή κυρώσεων όπως η κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών σε όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ.
Η υπόθεση που απασχόλησε το ΣΤΕ αφορά σε γνωστή εταιρεία πώλησης κοσμημάτων στην Θεσσαλονίκη η οποία μετά από φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε οτι κατά το 1999 -2001 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 407.579 ευρώ δια της μεθόδου των εικονικών πιστωτικών τιμολογίων.
Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επιβλήθηκαν στην επίμαχη εταιρεία και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, τα προβλεπόμενα απαγορευτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων ήταν η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής περιουσίας (τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.).
Τα μέλη της εταιρείας προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια από τα οποία καταδικάστηκαν και εν συνεχεία κατέθεσαν αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ.
Η εταιρεία προσέφυγε κατα της κατάσχεσης της κινητής περιουσίας και της δέσμευσης του 50% των χρηματικών διαθέσιμών της υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο μέτρο κωλύει την λειτουργία της επιχείρησης καθώς
Ακόμη, επισημάνθηκε ότι στα ποινικά δικαστήρια έχει απαλλαγεί από τις αποδιδόμενα σε βάρος της εταιρείας ενέργειες (έκδοση εικονικών αποδείξεων, κ.λπ.).
Ωστόσο το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας ότι τα επίδικα απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν «δεν είναι δυσανάλογα προς τον συνιστάμενο στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη σκοπό τους, δεδομένου και του πρόσκαιρου των εν λόγω μέτρων» και ότι είναι νόμιμη η επιβολή των απαγορευτικών αυτών μέτρων, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής τους.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι δεν επηρεάζει το ΣτΕ το γεγονός ότι υπάρχει αθωωτική απόφαση για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
Και αυτό γιατί οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν έχουν αρμοδιότητα να διερευνήσουν ζητήματα σχετικά με την τέλεση ή μη των παραβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και τυχόν αθώωση του φερομένου ως παραβάτη από τα Ποινικά δικαστήρια, αλλά εξετάζει μόνον εάν, για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην «ειδική έκθεση ελέγχου», συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή των σχετικών περιορισμών.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:29:19]