Κυριακή 20 Μαΐου 13:24      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας»

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας»Με έμφαση στη διακρατική διάσταση πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με θέμα "Καλές Πρακτικές Επιχειρηματικότητας σε Τοπικές Αγορές Εργασίας της Ελλάδας και της Ιταλίας", που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας – εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ" στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας".
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Βυζαντινό” (Πάτρα) προσελκύοντας πλήθος συμμετοχών από πλευράς των εταίρων, των επωφελούμενων του έργου, των δικτυωμένων δομών αλλά και του ευρύτερου κοινού. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Α.Σ. “ΤΟΠΣΑ Πάτρας” κ. Π.Ξυπολιάς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής, κ. Δ.Σκούρας. Οι ομιλίες που ακολούθησαν, ανέδειξαν νέους τρόπους επιχειρηματικότητας και στοιχεία μελετών. Μίλησαν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο έργο κ. Δ.Τζελέπη και ο επιστημονικός συνεργάτης, καθηγητής, κ. Κ.Τσεκούρα καθώς και η συντονίστρια του σχεδίου δράσης της Α.Σ. “ΤΟΠΣΑ Πάτρας” κα. Χ.Γεραγά.
Εκπροσωπώντας το διακρατικό χαρακτήρα της δικτύωσης στην Ιταλία, το δίκτυο ALDA, φορέας-εταίρος του σχεδίου, συμμετείχε με ειδική ομιλία από τον κ.Mattia Brazzale. Δόθηκαν στοιχεία για την έρευνα που εκπονήθηκε στην Ιταλία για την κοινωνική οικονομία και εκπροσωπήθηκαν καλές πρακτικές, περιλαμβάνονται σε σχετικό οδηγό που είναι σε εξέλιξη. συμμετέχοντας στο συνέδριο. Πράγματι, με ενδιαφέρον οι σύνεδροι παρακολούθησαν την παρουσίαση των δράσεων των κοινωνικών επιχειρήσεων “Consorzio Leonardo” (κα. Ν.Colussi) και “Karpos” (κα. G.Marano) που συμμετείχαν στο συνέδριο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δικτυώθηκαν με τοπικούς εκπροσώπους της “Ανακυκλώνω στη πηγή” (???) ” της “Coffee Island” (κ. Κωνσταντινόπουλος), της “Φροντίδα Ζωής” (κ. Β.Κουμανάκος), της “Prosvasis” (κα. Ε.Δασκαλοπούλου), της “InterΜedi@kt” (κ. Αρχιμανδρίτη). Η διακρατική διάσταση της δικτύωσης ολοκληρώθηκε με τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Οικονομικής και Κοινωνικής έρευνας “IPRES”, κ. G.Gadaleta από το Μπάρι
Το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2015, ο Δήμαρχος Πατρέων κ.Κώστας Πελετίδης είχε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο με τον εκπρόσωπο του ALDA κ.Mattia Brazzale εξειδικεύοντας τομείς δράσεις στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της πόλης μας στο δίκτυο για την τοπική δημοκρατία.
Η δικτύωση είναι σε εξέλιξη και θεωρείται δυναμική διαδικασία, ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ας σημειωθεί, ότι το σχέδιο δράσης είναι σε υλοποίηση από τα τέλη 2013 προς όφελος 80 ανέργων ατόμων και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ», με Συντονιστή την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ ΑΕ» και εταίρους το Δήμο Πατρέων, ΚΟΔΗΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΚΕΚ «PRACTICA Δυτικής Ελλάδας», EUROTEAM ΚΕΚ A.E., DATA RC και ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Χρύσα Γεραγά / email: geraga@adep.gr / τηλ: 2610-361743, 746

Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:24:57]