Πέμπτη 24 Μαΐου 07:38      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στο "κόκκινο" πάλι το 70% των δανείων που έχουν ρυθμιστεί

Στο "κόκκινο" πάλι το 70% των δανείων που έχουν ρυθμιστείΜη εξυπηρετούμενα παραμένουν το 70% των δανείων που έχουν ρυθμιστεί από τις τράπεζες, όπως διαπιστώνει η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με βάση την υποχρέωση των τραπεζών να ανακοινώνουν από 1/1/2015 στην ΤτΕ τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά µη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, διαπιστώνεται ότι αυτά αφορούν περίπου τα 2/5 του συνόλου των χορηγήσεων, με πιο ευπαθή τα ανοίγματα προς εμπόριο, κατασκευές, βιομηχανία και κλωστοϋφαντουργία.
Σημειώνεται ότι στα µη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται τα δάνεια σε καθυστέρηση αλλά και τα δάνεια που είναι µεν ενήμερα ή εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να µην εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις του χωρίς τη ρευστοποίηση των σχετιζόμενων εξασφαλίσεων.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 ο δείκτης µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 39,9% επί του συνόλου των ανοιγμάτων. Από το σύνολο των προαναφερθέντων ανοιγμάτων, περίπου τα μισά έχουν καταγγελθεί (δηλαδή η τράπεζα έχει καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, καθιστώντας άμεσα απαιτητό το σύνολο του δανείου λόγω ασυνέπειας του δανειολήπτη). Στην πράξη, πάντως, οι τράπεζες δεν έχουν προβεί σε ενέργειες ως προς την πλειονότητα των συμβάσεων οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
Το 1/4 των ανοιγμάτων ανήκει στην κατηγορία όσων δεν θεωρείται πιθανή η εξόφληση ("unlikely to pay”), ενώ το 7% (από εκείνα που δεν έχουν καταγγελθεί) βρίσκεται σε καθυστέρηση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.
Τα δάνεια που έχουν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης ("forborne exposures”) αποτελούν το 13,3% του συνόλου των δανείων. Από αυτά ένα μεγάλο μέρος (το 70% περίπου) συµπεριλαµβάνεται στα µη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είτε γιατί έχουν εμφανίσει πάλι καθυστέρηση είτε γιατί θεωρούνται "unlikely to pay”.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:38:10]